Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/U/2021/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku Schroniska Młodzieżowego na dwie Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne na działce ewid. nr 53/11 z obrębu 6-03-16 przy ul. Karolkowej 53a w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku Schroniska Młodzieżowego na dwie Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne na działce ewid. nr 53/11 z obrębu 6-03-16przy ul. Karolkowej 53a w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/U/2021/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 10 na funkcję zamieszkania zbiorowego – ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, na dz. ewid. nr 105 w obrębie 6-03-18 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Płocka 31).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fontanny w ramach zadania pn. „Zwróćmy Fontannę Muranowskim Żabkom” na części dz. ewid. nr 95/8 w obrębie 6-02-07 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Nowolipie i al. „Solidarności”).

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Centralnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 10 na funkcję zamieszkania zbiorowego – ośrodek opiekuńczo-wychowawczy na dz. ewid. nr 105 w obrębie 6-03-18 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Płocka 31).

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z 8.12.2020 r. utrzymująca w mocy Decyzję nr 10/U/2020/cp z 29.09.2020 r. w przedmiocie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Szymczaka 6 w Warszawie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji paliw z olejem napędowym o pojemności 30 m³ do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 21/4 w obrębie 6-14-03 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Gniewkowska).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka przewodu wodociągowego na dz. ewid. nr 1, 25/11, 61 i 65 w obrębie 6-04-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Wolska).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka przewodu kanalizacyjnego na dz. ewid. nr 1, 25/11, 61 i 65 w obrębie 6-04-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Wolska).