Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa

Obwieszczenie o postanowieniu nr 44/2020/cp z 11 września 2020 r. dopuszczającym organizację społeczną – Stowarzyszenie „ZIELONE MAZOWSZE” do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814 na dachu budynku, znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. ew. nr 2/1 w obrębie 6-05-03, na dz. ew. nr 58/1, 11, 1/7, 12/9, 5/7 w obrębie 6-05-02 oraz na dz. ew. nr 3/3 w obrębie 6-05-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego, ul. J. Sowińskiego, ul. Bodzanty).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na dz. ew. nr 11 i 12/9 w obrębie 6-05-02 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na części dz. ew. nr 29 w obrębie 6-04-05 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Giełdowa).

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek złożony 19 czerwca 2020 r., uzupełniony 29 czerwca 2020 r., przez Miasto Stołeczne Warszawę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. ew. nr 2/1 w obrębie 6-05-03, na dz. ew. nr 58/1, 11, 1/7, 12/9, 5/7 w obrębie 6-05-02 oraz na dz. ew. nr 3/3 w obrębie 6-05-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego, ul. J. Sowińskiego, ul. Bodzanty).

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek złożony 19 czerwca 2020 r., uzupełniony 29 czerwca 2020 r., przez Miasto Stołeczne Warszawę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na dz. ew. nr 11 i 12/9 w obrębie 6-05-02 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na części dz. ew. nr 29 w obrębie 6-04-05 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Giełdowa).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. ew. nr 2/1 w obrębie 6-05-03, na dz. ew. nr 58/1, 11, 1/7, 12/9, 5/7 w obrębie 6-05-02 oraz na dz. ew. nr 3/3 w obrębie 6-05-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego, ul. J. Sowińskiego, ul. Bodzanty).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na dz. ew. nr 11 i 12/9 w obrębie 6-05-02 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego).