Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych

komunikat dotyczący postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł

KOMUNIKAT 
Postępowania o udzielenie zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa informuje, że wyżej wymienine postępowania prowadzone są na platformie zakupowej eZamawiąjacy TUTAJ

Na platformie zakupowej będzie udostępniana dokumentacja, dotyczca prowadzonych postępowań, w tym: ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacje warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami. Na wskazanej stronie udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty, bezpośrednio związane z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia.

Brak zamówień publicznych.