Gazeta Kurier Wolski

Adres redakcji:
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 56 16
e-mail: kurierwolski@um.warszawa.pl

Redaktor prowadzący: Joanna Rutkowska, Mateusz Witczyński

Wydawca:
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Skład, łamanie, korekta, druk: Business Point Sp. z o.o.

Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz