Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego

Opis

W ramach realizacji inwestycji zdemontowano pozostałości po dawnych fontannach. Na podstawie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wykonano nowy zespół fontann (m. in. fontannę multimedialną, fontannę dla dzieci, plac z fontanną uformowaną w okrąg z dysz wytwarzających mgłę wodną) wraz instalacjami niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania. Zagospodarowano terenu wokół fontann poprzez: montaż elementów małej architektury (m.in. ławki modułowe                    – 63 szt., ławki -20 szt., stoliki piknikowe – 4 kpl., poidełko, leżaki miejskie – 20 szt., kosze na śmieci                  – 16 szt., automatyczna toaleta publiczna). Wykonano nawierzchnię z płyt granitowych o powierzchni 1613 m2, nawierzchnię mineralną o powierzchni 1660 m2,nawierzchnię ścieżek dla rolkarzy                   o powierzchni 866 m2. Wykonano nasadzeń roślinności niskiej i wysokiej, założono trawniki.

Parametry techniczne obiektu

Park im. E. Szymańskiego jest przestrzenią publiczną, zarządzaną przez Dzielnicę Wola.

Lokalizacja

Warszawa, Urlychów, Park pomiędzy ulicami Elekcyjną, Wolską, aleją Prymasa Tysiąclecia i ulicą Górczewską.

Planowany koszt zadania

9 543 996 zł

Termin realizacji

Inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola m.st. Warszaway

Data opublikowania: 10:21, 25 października 2019

Kategorie:

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...