Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3

Opis

W ramach zadania  opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano roboty budowlane polegające na demontażu istniejących słupów WZ-6,5 wraz z wysięgnikami i oprawami, demontażu linii kablowej YAKY 4x25mm2 – 96 m, montażu linii kablowej YKY 5 x 10 mm2 –  460 m (wraz z zapasami eksploatacyjnymi), montażu słupów oświetleniowych parkowych sodowych o mocy 70 w – 15 kpl, montażu fundamentów prefabrykowanych 15 szt,

montażu szafy oświetleniowej SOK 1 kpl.

Parametry techniczne obiektu

Omawiany plac to teren przylegający do ulicy Krochmalnej pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Krochmalnej 3 i Waliców 20. Teren przynależny jest do działek nr 74, 76, 77 z obrębu 6-01-05 w jednostce ewidencyjnej 146518_8 Dzielnicy Wola o powierzchni w sumie 0,757 ha stanowiący własność m. st. Warszawy. Działki (plac) określone są jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Lokalizacja

ul. Krochmalna 3

Planowany koszt zadania

134 471,64 zł.

Termin realizacji

Lipiec 2016 r.

Inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola m.st. Warszaway

Data opublikowania: 15:16, 12 listopada 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 73165

Szkoła Podstawowa nr 166 – Wycieczka do ZOO

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do ZOO.  Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Wszyscy z wielkim zachwytem  podziwiali wspaniałe zwierzęta i przepiękne...

Więcej

Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca 2021 r. znowelizowano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 j.t. ze zm.). Poniżej...

Ekopiknik w Przedszkolu Integracyjnym nr 209

W piątek 11 czerwca świętowaliśmy w przedszkolu zakończenie całorocznego projektu ekologicznego „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. Na...