Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie „WZ”)

Opis

Wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, niezbędnej do zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego w ramach realizacji zadania pn. „Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska – obszar po dawnym kinie WZ”.  W ramach zadania wybudowano słupy oświetleniowe – 15 szt. wraz z linią kablową zasilającą.

Parametry techniczne obiektu

Omawiany teren znajduje się pomiędzy ulicami: Młynarską, Leszno, Wolska na działkach o nr ewidencyjnych: 52, 53/2, 53/11, 54 w obrębie: 6-03-16 stanowiących własność m.st. Warszawy.

Lokalizacja

Skwer Gwary Warszawskiej

Planowany koszt zadania

97 460 zł.

Termin realizacji

Czerwiec 2019 r.

Inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola m.st. Warszaway

Data opublikowania: 15:17, 12 listopada 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 73165

Szkoła Podstawowa nr 166 – Wycieczka do ZOO

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do ZOO.  Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Wszyscy z wielkim zachwytem  podziwiali wspaniałe zwierzęta i przepiękne...

Więcej

Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca 2021 r. znowelizowano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 j.t. ze zm.). Poniżej...

Ekopiknik w Przedszkolu Integracyjnym nr 209

W piątek 11 czerwca świętowaliśmy w przedszkolu zakończenie całorocznego projektu ekologicznego „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. Na...