Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 132 ul. Grabowska 1

Opis

Wykonano w całości boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy (20mx40m). Wykonano podbudowę pod boisko wielofunkcyjne tj.  do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej i do siatkówki (28mx18m)  oraz do siatkówki  (18m x9m). Ponadto wykonano podbudowę pod bieżnię 3-torową okólną (150m) i 4 torową prostą (60m+3m+5m),  zamontowano słupy pod piłkochwyty. Wykonano utwardzenie placu dojazdowego i chodniki z kostki betonowej oraz odwodniono teren. Zainstalowano oświetlenie i monitoring boisk, zmodernizowano odwodnienie powierzchni utwardzonych boisk. Wykonano również utwardzone miejsca postojowe i chodniki, nowe ogrodzenie zewnętrzne terenu placówki. Zamontowano piłkochwyty, oprzyrządowanie boisk oraz 10 ławek i 4 kosze na śmieci. Teren placówki ogrodzono z dwóch stron. Wykonano skocznię w dal. Zamontowano sprzęt sportowy tj. bramki do piłki nożnej, zestaw do siatkówki i do koszykówki.

W ramach termomodernizacji  wykonano roboty  budowlane polegające na: dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z pomalowaniem elewacji, izolacji ścian fundamentowych, odtworzeniu ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, dociepleniu stropodachu i ułożeniu pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji c.o., wymianie kanalizacji i remoncie łazienek, wymianie elementów oświetlenia zewnętrznego i monitoringu zewnętrznego, wymianie instalacji odgromowej.

Parametry techniczne obiektu

Parametry techniczne:

  • Budynek główny szkoły: obiekt jest zlokalizowany na działce nr 37 z obrębu nr 6-07-13. Budynek składa się z pięciu połączonych łącznikami segmentów. Segment administracyjno – gospodarczy i zaplecze Sali gimnastycznej są podpiwniczone. Dwa segmenty lekcyjne maja dwie kondygnacje nadziemne, pozostałe posiadają jedną kondygnację nadziemną.
  • Powierzchnia użytkowa 2.560m2. Kubatura 15.100m2.
  • Boiska: Obiekt zlokalizowany jest na działce 37 z obrębu 6-07-13.
  • Na terenie zlokalizowany jest budynek szkoły, boiska szkolne przeznaczone do modernizacji, ciągi piesze, drogi dojazdowe oraz teren zielony

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 132 ul. Grabowska 1

Planowany koszt zadania

3 907 585,33 zł.

Termin realizacji

Październik 2017 r.

Inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola m.st. Warszaway

Data opublikowania: 15:35, 12 listopada 2019

Kategorie:

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...