Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A”

Opis

W ramach realizacji Inwestycji została przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji  został określony w zawartej umowie  z firmą projektową do dnia 26.02.2020r. Kolejnym etapem będzie  uzyskanie zgody na wykonywanie robót budowlanych i przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

Parametry techniczne obiektu

Obiekt zlokalizowany  jest na działce nr ew. 25  z obrębu nr 6-03-06. Na w/w terenie zlokalizowany jest Zespół Szkół IM. Michała Konarskiego. Zespół tworzą dwa gmachy – gmach główny usytuowany przy ulicy Okopowej oraz gmach byłych warsztatów szkolnych usytuowanych od podwórza. Przedmiotem zamówienia jest gmach główny (budynek ”A”). Budynek przy ul. Okopowej 55A, został ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych m.st. Warszawy na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 2998/2012 z dnia 24.07.2012r. w sprawie założenia ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Powierzchnia działki  ogółem                                                           29 314,00m2. Powierzchnia działki  objęta opracowaniem                                     27 314,00m2. Powierzchnia zabudowy (budynek A)                                               2 828,00m2. Powierzchnia użytkowa                                                                      7 947,53m2. Kubatura                                                                                           43 709,00m3. Liczba osób użytkujących budynek                                                 ~700 Liczba kondygnacji:                                                                           4/5. Budynek główny zespołu szkół stanowi budynek „A” na planie litery U, czteroklatkowy, wolnostojący oraz 2-kondygnacyjny łącznik prowadzący do dwóch sal gimnastycznych zlokalizowanych nad sobą na dwóch kondygnacjach. W zakres budynku „A” wchodzi również  podpiwniczona aula z własną klatką schodową. Do kompleksu zalicza się również nieużytkowane budynki warsztatowe („B” i „C”) oraz budynek bursy na planie litery L (nie wchodzący w zakres opracowania). Budynek „A”  został  wzniesiony w latach  30. XX w. w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej. Ściany zewnętrzne nieocieplone, otynkowane i stropy do drugiej kondygnacji żelbetowe a nad  trzecim i czwartym piętrem stropu Kleina. Stropdach wentylowany i niewentylowany nad aulą i salą gimnastyczną. Dach kryty papą. Ciepło dostarczane z węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieplnej. Węzeł, instalacja co i instalacja centralnej ciepłej wody i cyrkulacji (rurociągi, armatura, izolacja) wymaga wymiany. Budynek „A” posiada grawitacyjną wentylację wyciągową poprzez kratki wywiewne w pomieszczeniach i wentylację mechaniczną. Ponadto obiekt posiada  instalacje: gazową, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, elektryczną, teletechniczną i odgromową

Lokalizacja

ul. Okopowa 55A

Planowany koszt zadania

3 059 000,00 zł

Termin realizacji

Lata 2019-2020

Inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola m.st. Warszaway

Data opublikowania: 14:41, 12 listopada 2019

Kategorie:

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...