Konsultacje społeczne

Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych – plakat (302.42 KB)

Raport z konsultacji „Jaki ruch na Obozowej”

Konsultacje społeczne „Jaki ruch na Obozowej” prowadzone były w dniach 27 października – 16 listopada 2014 roku. Dotyczyły one zmiany stałej organizacji ruchu przy ulicy Obozowej w związku z planowanym remontem torowiska tramwajowego na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Księcia Janusza.

Konsultacje społeczne przeprowadził pod względem organizacyjnym Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej. Z prośbą o ich zorganizowanie zwróciło się Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, w związku z planowanym generalnym remontem torowiska tramwajowego przy ul. Obozowej. Biuro przedstawiło do skonsultowania z mieszkańcami trzy zaakceptowane i możliwe do wprowadzenia warianty zmian w organizacji ruchu w rejonie tej ulicy.

Największa liczba uczestników konsultacji skorzystała z elektronicznej formy wypowiedzi. Odbyły się też dwa spotkania informacyjne dotyczące zmian w organizacji ruchu przy ul. Obozowej oraz spotkanie podsumowujące. Podczas podsumowania, które odbyło się 3 grudnia 2014 roku Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (inwestor) wraz z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy przedstawili nowy wariant organizacji ruchu w rejonie ul. Obozowej. Szczegóły tego rozwiązania znajdują się w raporcie podsumowującym konsultacje.
 Pełny raport z konsultacji społecznych „Jaki ruch na obozowej” (1435.36 KB)

 Uwagi w sprawie organizacji ruchu przy ul. Obozowej  (292.8 KB)


W środę, 3 grudnia 2014 r., w Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej, w związku ze zbliżającym się remontem torowiska tramwajowego.

W trakcie spotkania Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (Inwestor) wraz z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy przedstawili podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie zmian organizacji ruchu. Wskazane rozwiązanie zawiera m.in.:

 • wydzielone przystanki tramwajowe (wysepki) przy skrzyżowaniach z ulicami: Ciołka, Deotymy i Majakowskiego;
 • sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach z ulicami: Ciołka, Deotymy, Magistracką i al. Prymasa Tysiąclecia;
 • wydzielone miejsca parkingowe wzdłuż ul. Obozowej;
 • dodatkowy pas postojowy (parkingowy) na jezdni południowej ul. Obozowej na odc. ul. Radziwie – ul. Banderii;
 • wydzielony pas do skrętu w lewo z ul. Obozowej (od Centrum) w ul. Ciołka;
 • zakaz skrętów w lewo z ul. Obozowej w ul. Deotymy i ul. Dahlberga;
 • wydzielony pas do skrętu w lewo z ul. Obozowej (od Centrum) w ul. Magistracką;
 • przejścia dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowania ul. Obozowa / ul. Magistracka / ul. Długomiła;
 • przeciwstawne kierunki ruchu na ul. Ożarowskiej;
 • jednokierunkową ul. Bolecha z zachodu na wschód od ul. Dalibora do ul. Długomiła;
 • dodatkowe urządzenia ograniczające prędkość (np. progi) na ul. Ożarowskiej i ul. Bolecha i zakaz wjazdu dla pojazdów pow. 3,5t z wyłączeniem służb komunalnych i obsługi posesji;
 • pasy ruchu dla rowerów na ul. Obozowej na odcinakach: ul. Ks. Janusza – al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Radziwie – ul. Banderii;
 • torowisko trawiaste z zabezpieczeniem wibroakustycznym.

Powyższe zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej, uspokojenie ruchu samochodowego i uprzywilejowanie tramwajów. Zmiany kierunków ruchu na ulicach lokalnych wynikają z chęci ochrony tych ciągów komunikacyjnych przed ruchem samochodowym niezwiązanym z Kołem.

Zaprezentowany wariant zawiera część propozycji, jakie znalazły się m.in. w opiniach przesłanych drogą elektroniczną oraz zostały zaprezentowane przez mieszkańców podczas poprzednich spotkań, które odbyły się w dniach 4 i 6 listopada br.

W trakcie spotkania mieszkańcy wskazywali także m.in.:

 • na konieczność utrzymania przystanku tramwajowego przy ul. Magistrackiej;
 • rozbudowy jezdni do dwóch pasów ruchu w celu poprawy warunków ruchu samochodów;
 • zawężenia chodników pod rozbudowę jezdni;
 • rezygnacji z infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obozowej.

Pełny raport z konsultacji społecznych będzie dostępny na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy (www.wola.waw.pl) oraz na platformie konsultacyjnej (konsultacje.um.warszawa.pl) w ciągu 60 dni od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii.

 Prezentacja Tramwajów Warszawskich na spotkaniu podsumowującym zmiany w organizacji ruchu na ul. Obozowej (4391.32 KB)


Uwaga!!! Zmiana terminu spotkania podsumowującego konsultacje społeczne dotyczące ruchu na ul. Obozowej

Na prośbę spółki Tramwaje Warszawskie, w związku z licznymi uwagami mieszkańców (w tym propozycjami nowych wariantów organizacji ruchu na ul. Obozowej), które muszą zostać szczegółowo przeanalizowane przez inwestora pod kątem ewentualnego ich wprowadzenia, zmianie ulega termin spotkania podsumowującego konsultacje społeczne.

Spotkanie odbędzie się w środę, 3 grudnia 2014 r., o godz. 18.00.

Miejsce spotkania pozostaje bez zmian – Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, ul. Obozowa 60.

Przepraszamy za utrudnienia oraz serdecznie zapraszamy na to spotkanie.

Więcej informacji na stronie – http://www.wola.waw.pl/page/162,aktualnosci.html?id=4252

 Plakat (167.2 KB)


Urząd Dzielnicy Wola zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej, w związku ze zbliżającym się remontem torowiska tramwajowego.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. będą realizowały inwestycję, która polega na remoncie torowiska przy ulicy Obozowej, na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Księcia Janusza. Modernizacja torowiska przyniesie stałe zmiany w organizacji ruchu, które wpłyną na codzienne poruszanie się pieszych i kierowców wzdłuż ul. Obozowej oraz w jej okolicach. Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy przedstawiło trzy możliwe do wprowadzenia warianty zmian.

Miasto postanowiło uzyskać opinie mieszkańców na ten temat, ogłaszając konsultacje. Zebrane opinie posłużą wyborowi jednego z trzech wariantów nowej organizacji ruchu.

Proponowane są 3 warianty organizacji ruchu. Zapoznaj się z nimi i wyraź swoją opinię:

WERSJA I – projektanta  (schemat) (156.36 KB)
oraz szczegółowy projekt organizacji ruchu

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Ciołka/Dalibora – zakaz skrętu w lewo w ul. Dalibora; objazd ulicami: w prawo w ul. Ciołka, ul. Ożarowską, Dahlberga, Bolecha.

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Deotymy/Dahlberga – zakaz skrętu w lewo w obie ulice; objazd:

 • dla jadących w kierunku Dahlberga: skręt w prawo w ul. Deotymy, Ożarowską (projektowana zmiana kierunku ruchu!), Magistracka, Długomiła, Bolecha
 • dla jadących od strony centrum w kierunku Deotymy:
  1. jazda na wprost do skrzyżowania z ul. Dalibora, skręt w lewo w ul. Ciołka, dalej w Ożarowską, Deotymy
  2. alternatywnie: skręt w prawo w ul. Długomiła, Bolecha, Dahlberga, jazda na wprost w ul. Deotymy

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Magistracką/Długomiła – zakaz skrętu w lewo w obie ulice; objazd:

 • dla jadących w kierunku ul. Magistrackiej: skręt w prawo w ul. Bolecha, Dahlberga, Ożarowską (projektowana zmiana kierunku ruchu!)
 • dla jadących w kierunku Długomiła:
  1. jazda na wprost ul. Obozową, zawrotka na projektowanych pasach do zawracania w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Stanisława, jazda na wprost ul. Obozową, skręt w prawo w ul. Długomiła
  2. alternatywnie: jazda na wprost do al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w ul. Czorsztyńską, w ul. Magistracką, jazda na wprost do ul. Długomiła

WERSJA II – po wprowadzeniu lewoskrętu w ul. Magistracką  (schemat) (156.7 KB)
oraz szczegółowy projekt organizacji ruchu

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Ciołka/Dalibora – zakaz skrętu w lewo w ul. Dalibora; objazd ulicami: w prawo w ul. Ciołka, Ożarowską, Dahlberga, Bolecha

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Deotymy/Dahlberga – zakaz skrętu w lewo w obie ulice; objazd:

 • dla jadących w kierunku Dahlberga: jazda do al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w Prymasa Tysiąclecia, Czorsztyńska, Magistracka, Długomiła, Bolecha
 • dla jadących od strony centrum w kierunku Deotymy:
  1. jazda na wprost do skrzyżowania z ul. Dalibora, skręt w lewo w ul. Ciołka, dalej w Ożarowskiego, Deotymy
  2. alternatywnie: skręt w prawo w ul. Długomiła, Bolecha, Dahlberga, jazda na wprost w ul. Deotymy

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Magistracką/Długomiła – zakaz skrętu w lewo w ul. Długomiła; objazdy:

 • jazda na wprost ul. Obozową, zawrotka na projektowanych pasach do zawracania w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Stanisława, jazda na wprost ul. Obozową, skręt w prawo w ul. Długomiła
 • alternatywnie: jazda na wprost do Al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w ul. Czorsztyńską, w ul. Magistracką, jazda na wprost do ul. Długomiła

Projekt z rozwiązaniem wariantowym, polegającym na dopuszczeniu skrętu w lewo w ul. Magistracką – za cenę likwidacji przejścia dla pieszych przez jedno z ramion skrzyżowania (z uwagi na brak miejsca na azyl dla pieszych).
WERSJA III – wersja Biura Drogownictwa i Komunikacji  (schemat) (155.44 KB)

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Ciołka/Dalibora – zakaz skrętu w lewo w ul. Dalibora; objazd ulicami: w prawo w ul. Ciołka, ul. Ożarowskiego, Dahlberga, Bolecha

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Deotymy/Dahlberga – zakaz skrętu w lewo w obie ulice; objazd:

 • dla jadących w kierunku Dahlberga: jazda na wprost do Magistrackiej, skręt w prawo w Magistracką, Ożarowską, Deotymy, jazda na wprost w kierunku ul. Dahlberga
 • dla jadących od strony centrum w kierunku Deotymy: jazda na wprost do skrzyżowania z ul. Dalibora, skręt w lewo w ul. Ciołka, dalej w Ożarowską, Deotymy

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Magistracką/Długomiła – zakaz skrętu w lewo w ul. Długomiła; objazd: skręt w prawo w ul. Ciołka, Ożarowską, Deotymy, jazda na wprost w kierunku Dahlberga, skręt w prawo w kierunku Bolecha (projektowana zmiana kierunku ruchu!)

Jak wziąć udział w konsultacjach:

 • Przyjdź na spotkanie konsultacyjne w godz. 18.00-20.00:
  4 listopada 2014 (wtorek), Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317, ul. Deotymy 37
  lub
  6 listopada 2014 (czwartek), XXIV LO im. C. K. Norwida, ul. Obozowa 60
 • Zgłoś swoje opinie mailem: konsultacje@wola.waw.pl lub listownie na adres Urzędu Dzielnicy Wola: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa z dopiskiem „konsultacje społeczne Obozowa”.

Spotkanie podsumowujące, na którym zaprezentowane zostanie rozwiązanie dotyczące ruchu na ul. Obozowej odbędzie się w środę 3 grudnia 2014 r., o godz. 18.00 w LO im. C. K. Norwida, ul. Obozowa 60.

 Cel i uwarunkowania remontu torowiska na Obozowej: zapoznaj się z inwestycją. Prezentacja przygotowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.  (4060.05 KB)

Strona Tramwajów Warszawskich: dokumentacja przebudowy torowiska przy ul. Obozowej

 Plakat (169.08 KB)


Konsultacje w sprawie zagospodarowania fragmentu placu przy ul. Krochmalnej 3 – zakończone
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, prowadzonych przez Fundację „Na Miejscu” na skwerze przy ul. Krochmalnej w ubiegłym tygodniu. Wypowiedziało się ponad 300 osób. Z 2 zaprezentowanych koncepcji zagospodarowania fragmentu „Górki”, niewielką przewagą głosów mieszkańcy wybrali projekt „drewniany”. Szczegółowy raport z konsultacji, zawierający wszystkie Państwa uwagi i opinie, jest obecnie analizowany przez projektantów placu. Udostępniony zostanie na naszej stronie www wraz z ustosunkowaniem się do wszystkich propozycji, jakie padły w konsultacjach, pod koniec kwietnia.

Już niebawem czeka nas prezentacja koncepcji zagospodarowania całości placu przy Krochmalnej, która również będzie poddana konsultacjom, zaplanowanym na maj.

*****

Urządź Górkę – Konsultacje projektu zagospodarowania fragmentu placu przy ul. Krochmalnej 3 

 

Prowadzenie – Fundacja Na miejscu

Partnerzy: Urząd Dzielnicy Wola, pracownia 4 Pory Roku – autor projektu

Termin: 4 – 11 kwietnia 2014

 

W 2014 roku Urząd Dzielnicy Wola zmodernizuje fragment placu przy ul. Krochmalnej 3, gdzie już od ponad roku wspólnie z Fundacją „Na miejscu”, firmą Skanska oraz innymi parterami prowadzimy działania, mające na celu ożywienie tego miejsca tak, by stało się bardziej przyjazne i funkcjonalne.

W ramach konsultacji prosimy o wskazanie jednej z 2 prezentowanych koncepcji zagospodarowania placu.
Czekamy również na uwagi i opinie, które można przesyłać na adres gorka@wola.waw.pl

 

Konsultacje przy stoliku na placu przy ul. Krochmalnej 3:

środa 09.04. – godz. 12 – 16
czwartek 10.04 – godz. 16 – 19

Konsultacje w Bibliotece Publicznej przy ul. Chłodnej 11

piątek 11.04 –  godz. 17 – 19

Dzielnica wybierze do realizacji projekt, który zdobędzie więcej głosów mieszkańców. Urząd Dzielnicy odniesie się do każdej z Państwa uwag.  Efektem konsultacji będzie raport opracowany przez fundację, który powstanie do 15 kwietnia.

Przyjdź, wypowiedz się, pokaż, że to miejsce jest ważne!