Konta bankowe

Centrum Obsługi Podatnika (od 1.01.2020 r.)

Konta bankowe:

  • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata skarbowa
  • 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych

Urząd Dzielnicy Wola

Konta bankowe:

32 1030 1508 0000 0005 5003 6053  – opłaty komunikacyjne,

57 1030 1508 0000 0005 5003 6088 – opłaty za udostępnienie danych osobowych,

23 1030 1508 0000 0005 5003 6118 – konto depozytowe,

51 1030 1508 0000 0005 5003 6002 – rachunek dochodów dzielnicy, w szczególności: wpłaty z tytułu dochodów niepodatkowych, takich jak: wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż gruntów bądź lokali.

Informacja dla gmin w sprawie zwrotu 20% kwoty należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Dzielnica Wola m. st. Warszawy informuje, że wyegzekwowane przez komornika sądowego kwoty, zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), należy przekazywać na rachunek w CITY HANDLOWY: 23-1030-1508-0000-0005-5000-1004. Prosimy o dopisek „20% U.M.st.W-wy, ul Miodowa 6/8 W-wa