Logotypy do pobrania

  • Znak promocyjny
  • Znak promocyjny dla Dzielnic
  • Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy

Do pobrania tutaj

Znak graficzny Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – wersje wektorowe

 

Znak graficzny Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – wersje podglądowe

Znak graficzny Kuriera Wolskiego – wersja wektorowa

 

Stosowanie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy jest obowiązkowe we wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy i Dzielnice m.st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne przez nie nadzorowane. Podmioty zewnętrzne mają prawo do wykorzystania znaków promocyjnych Miasta wyłącznie na podstawie umów zawartych z Biurami/ Dzielnicami m.st. Warszawy/ jednostkami organizacyjnymi przez nie nadzorowanymi, określających uprawnienia przysługujące m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych, w sytuacjach, gdy m.st. Warszawa jest organizatorem/ współorganizatorem/ partnerem/ mecenasem/ współfinansującym projekt.