ZS nr 32 im. K. K. Baczyńskiego

Zawody:

 • technik ortopeda
ZS Fototechnicznych

Zawody:

 • technik fotografii i multimediów
 • fotograf
ZS Samochodowych i Licealnych nr 2

Zawody:

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
ZS im. M. Konarskiego

Zawody:

 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz
Technikum Budowlane nr 5, Branżowa Szkoła I st. nr 66

Zawody:

 • technik budownictwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter sieci instalacjii i urządzeń sanitarnych
 • murarz-tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
ZS Stenotypii i Języków Obcych Technikum nr 29

Zawody:

 • technik organizacji turystyki
 • technik reklamy
 • technik hotelarstwa
ZS nr 7 im. S. Bońkowskiego

Zawody:

 • technik organizacji turystyki
 • technik ekonomista
 • technik logistyk-klasa mundurowa
ZS nr 36 im. M. Kasprzaka

Zawody:

 • technik informatyk
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik programista