Środowisko

Na terenie dzielnicy Wola znajdują się liczne ujęcia wody oligoceńskiej, a także pomniki przyrody – rzadkie i zagrożone gatunki roślin. Chcąc być bliżej natury, można spędzić czas w zielonym otoczeniu parków lub Lasku na Kole.

Należy pamiętać, że przyroda, w tej chwili piękna i urozmaicona, jest w dzielnicy Wola, podobnie jak w innych dzielnicach wielkich miast, szczególnie zagrożona. Dlatego w tym dziale umieszczamy także informacje o prostych i niewymagających dużych nakładów finansowych sposobach zapobiegania degradacji środowiska w najbliższym otoczeniu. Mieszkańcy Woli, poznając zasady utrzymywania czystości i porządku, przyczynią się do ochrony natury w naszej dzielnicy. W tym dziale będziemy także publikować adresy miejsc skupu surowców wtórnych, informacje dotyczące recyclingu pojazdów oraz utylizacji materiałów szkodliwych dla zdrowia i życia innych.