Informacje w sprawie Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)


UWAGA: podmioty korzystające ze środowiska, które na terenie swojego zakładu posiadają instalacje emitujące gazy cieplarniane i inne substancje do powietrza (m. in. kotły opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym).

            Wydział Ochrony Środowiska informuje, że od 2011 roku funkcjonuje Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza prowadzona przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Zgodnie z zapisami art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), w terminie do końca lutego każdego roku, podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy raport, dotyczący emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za poprzedni rok.

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 3, poz. 4), podmiot korzystający ze środowiska zakłada konto w Krajowej bazie oraz sporządza raport wyłącznie dla zakładu. Pojęcie zakładu, w myśl art. 3, pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), rozumiane jest jako jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami (m.in. kotły opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym).

           W przypadku kiedy podmiot korzystający ze środowiska prowadzi działalność bez użycia instalacji, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, a eksploatuje wyłącznie urządzenia, rozumiane jako niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu (art. 3, pkt 42 ww. ustawy), nie spełnia warunku utworzenia konta w Krajowej bazie. Fakt ten umocowany jest w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Aktualne informacje w powyższym zakresie znajdują się na stronie internetowej: www.krajowabaza.kobize.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie internetowej: https://krajowabaza.kobize.pl/najczesciej-zadawane-pytania

Pomoc w zakresie rejestracji do Krajowej bazy:

tel. (22) 569-65-31, (22) 569-65- 34 (w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00), tel. (22) 569-65-30 (w dni robocze w godzinach 9:00 – 12:00)