Przeterminowane leki i termometry


Przeterminowane leki i termometry rtęciowe

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wydział Ochrony Środowiska informuje, że przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe można wkładać do pojemników ustawionych w niektórych aptekach. Apteki te są wymienione pod podanym adresem.

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI APTEK

W celu możliwości ustawienia pojemnika na przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe, należy skontaktować się e-mailowo z Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi m.st. Warszawy i przesłać stosowną prośbę. Adres na któy należy przesyłać pisma: sekretariat.bgok@um.warszawa.pl

Telefon kontaktowy do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi (22) 44-32-501 lub (22) 44-32-500