Piaskowa 9 – informacje dla mieszkańców

Miniatura 68980

Zakończenie głównego zakresu robót w budynku przy ul. Piaskowej 9

Pomimo pandemii, w budynku przy ul. Piaskowej 9, zakończono główne roboty budowlane, co pozwoliło na kontynuację prac wykończeniowych i rozpoczęcie remontów lokali mieszkalnych. Zrealizowane...

Ogłoszony został przetarg na remont mieszkań w budynku przy ul. Piaskowej 9

Wolski ZGN ogłosił właśnie przetarg na remont pierwszych 19 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Piaskowej 9. To kolejny krok...

Trwa remont budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 9

W budynku przy ul. Piaskowej 9 prowadzone są prace związane z modernizacją i wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych tego obiektu. Zaawansowanie prac...

Budynek przy ulicy Piaskowej 9

Remont budynku przy ul. Piaskowej 9

ZGN Wola przystępuje do kolejnego etapu prac związanego z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 9. Podpisana została umowa na...

Miniatura 57342

Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14.02.2019 r.

Miniatura 57315

Informacja dla mieszkańców budynku przy ul. Piaskowej 9 kl. II, III, IV z dnia 5.03.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zdecydują się pozostać na stałe we wskazanych lokalach zamiennych nie muszą składać żadnych oświadczeń...

Miniatura 57806

Nowa ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Piaskowej 9

Wolski ZGN otrzymał nową ekspertyzę dotyczącą budynku przy ul. Piaskowej 9, która stwierdza, że stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu jest...

Miniatura 56745

Pismo UPC Polska Sp. z o.o. – specjalna oferta dla abonentów z ul. Piaskowej 9

Miniatura 56712

Zawiadomienie UD Wola skierowane do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola

Miniatura 56584

Prace w garażu na poziomie 0

Na budynku przy ul. Piaskowej 9, rozpoczęły się badania i ocena techniczna elementów budynków w ramach umowy zawartej na opracowanie...