Adam Hać

Adam Hać

Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
112 i 113
22 443 56 09
wola.sekretariat3@um.warszawa.pl
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00 w pokoju nr 112, po uprzednim zapisaniu się w pokoju 113 lub telefonicznie, nr tel. 22 443 56 09.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2010 r. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik w administracji rządowej. W pracy zawodowej specjalizuje się w problematyce samorządu terytorialnego, finansów publicznych i obrotu nieruchomościami. W kadencji 2010-2014 był Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Pracował również w Komisjach: Polityki Gospodarczej i Komunalnej oraz Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Jest członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego ZOZ – Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.” W kadencji 2014-2018 pełnił stanowisko zastępcy burmistrza dzielnicy Wola.

Adam Hać bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

  1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (WAiB),
  2. Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola (WGN),
  3. Wydział Prawny dla Dzielnicy Wola (WPR),
  4. Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości dla Dzielnicy Wola (WRS),
  5. Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola (ZZP).

 

Inne aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odnośnik: Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22713_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w...

Więcej

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odnośnik:...

Miniatura 71809

SZKOLENIA DLA RODZICÓW NA TEMAT WALKI Z DEPRESJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy rodziców do udziału w otwartych bezpłatnych spotkaniach, które będą na temat depresji u dzieci i młodzieży. Szkolenia będą prowadzone...