Adam Hać

Adam Hać

Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
112 i 113
22 443 56 09
sekretariat.ah.wola@um.warszawa.pl
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00 w pokoju nr 112, po uprzednim zapisaniu się w pokoju 113 lub telefonicznie, nr tel. 22 443 56 09.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2010 r. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik w administracji rządowej. W pracy zawodowej specjalizuje się w problematyce samorządu terytorialnego, finansów publicznych i obrotu nieruchomościami. W kadencji 2010-2014 był Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Pracował również w Komisjach: Polityki Gospodarczej i Komunalnej oraz Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Jest członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego ZOZ – Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.” W kadencji 2014-2018 pełnił stanowisko zastępcy burmistrza dzielnicy Wola.

Adam Hać bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

  1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (WAiB),
  2. Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola (WGN),
  3. Wydział Prawny dla Dzielnicy Wola (WPR),
  4. Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości dla Dzielnicy Wola (WRS),
  5. Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola (ZZP).

 

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...