Grażyna Orzechowska-Mikulska

Grażyna Orzechowska-Mikulska

Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
107 i 108
22 443 56 07
wola.sekretariat2@um.warszawa.pl
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 12.00-15.00 w pokoju nr 107, po uprzednim zapisaniu się w pokoju 108 lub telefonicznie, nr tel. 22 443 56 07.


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym, kierunek wychowanie przedszkolne. Ukończyła również Polską Międzynarodową Szkołę Zarządzania, Studium Menadżerskie, posiada I stopień specjalizacji zawodowej w ramach wychowania przedszkolnego, a także tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej – podyplomowe studium o kierunku Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP – podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu w Oświacie, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Przez 11 lat była dyrektorem placówki oświatowej na terenie Warszawy. Współpracowała między innymi z wydawnictwem RABBE oraz Agencją Wydawniczą Aga Press. Zrealizowała projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Posiada także doświadczenie w zakresie nadzoru pedagogicznego, zdobyte poprzez pracę Wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Od 8 lat związana zawodowo z Wolą – w latach 2010-2014 oraz 2014-2018 pełniła funkcję zastępcy burmistrza.

Grażyna Orzechowska-Mikulska bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

  1. Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola (WDG),
  2. Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola (WKU),
  3. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola (WOW),
  4. Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Wola (ZOK);

Grażyna Orzechowska-Mikulska bezpośrednio nadzoruje następujące jednostki organizacyjne i instytucje kultury:

  1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy,
  2. Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
  3. Wolskie Centrum Kultury.

Inne aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odnośnik: Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22713_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w...

Więcej

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odnośnik:...

Miniatura 71809

SZKOLENIA DLA RODZICÓW NA TEMAT WALKI Z DEPRESJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy rodziców do udziału w otwartych bezpłatnych spotkaniach, które będą na temat depresji u dzieci i młodzieży. Szkolenia będą prowadzone...