Grażyna Orzechowska-Mikulska

Grażyna Orzechowska-Mikulska

Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
107 i 108
22 443 56 07
sekretariat.go.wola@um.warszawa.pl
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 12.00-15.00 w pokoju nr 107, po uprzednim zapisaniu się w pokoju 108 lub telefonicznie, nr tel. 22 443 56 07.


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym, kierunek wychowanie przedszkolne. Ukończyła również Polską Międzynarodową Szkołę Zarządzania, Studium Menadżerskie, posiada I stopień specjalizacji zawodowej w ramach wychowania przedszkolnego, a także tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej – podyplomowe studium o kierunku Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP – podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu w Oświacie, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Przez 11 lat była dyrektorem placówki oświatowej na terenie Warszawy. Współpracowała między innymi z wydawnictwem RABBE oraz Agencją Wydawniczą Aga Press. Zrealizowała projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Posiada także doświadczenie w zakresie nadzoru pedagogicznego, zdobyte poprzez pracę Wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Od 8 lat związana zawodowo z Wolą – w latach 2010-2014 oraz 2014-2018 pełniła funkcję zastępcy burmistrza.

Grażyna Orzechowska-Mikulska bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

  1. Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola (WDG),
  2. Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola (WKU),
  3. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola (WOW),
  4. Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Wola (ZOK);

Grażyna Orzechowska-Mikulska bezpośrednio nadzoruje następujące jednostki organizacyjne i instytucje kultury:

  1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy,
  2. Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
  3. Wolskie Centrum Kultury.

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...