Krzysztof Strzałkowski

Krzysztof Strzałkowski

Burmistrz Dzielnicy Wola

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
108 i 109
22 4435606
burmistrz.wola@um.warszawa.pl
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 12.00-15.00 w pokoju nr 109, po uprzednim zapisaniu się w pokoju 108 lub telefonicznie, nr tel. 22 443 56 06


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia (ze specjalnością polityka społeczna) oraz podyplomowych studiów menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW. W latach 2005-2008 był doktorantem i wykładowcą w Instytucie Polityki Społecznej UW. W 2003 roku rozpoczął karierę jako pracownik samorządowy w jednostkach samorządowych różnych szczebli. W latach 2008-2010 pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, gdzie zainicjował m.in. powstanie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. W latach 2006-2010 był radnym powiatu wołomińskiego, przewodniczącym komisji zdrowia i polityki społecznej. Jako wicemarszałek województwa mazowieckiego (2010-2014) nadzorował pracę departamentu polityki społecznej i zdrowotnej oraz departamentu nieruchomości i infrastruktury. Od maja do grudnia 2014 r. pełnił funkcję burmistrza dzielnicy Bemowo. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję burmistrza dzielnicy Wola.

Krzysztof Strzałkowski bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

  1. Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wola (WBK),
  2. Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Wola (WOD),
  3. Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola (WORIL),
  4. Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej (WSP),
  5. Zespół Kadr dla Dzielnicy Wola (ZKD);

Krzysztof Strzałkowski bezpośrednio nadzoruje również Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...