Robert Rafałowski

Robert Rafałowski

Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
113 i 114
22 4435608
sekretariat.rr.wola@um.warszawa.pl


Przedsiębiorca z 27-letnim doświadczeniem. Absolwent The Polish Open University / OXFORD BROOKS UNIVERSITY – na wydziale zarządzania i marketingu (zarządzanie biznesem).Czynny działacz partii .Nowoczesna, członek Zarządu Regionu Warszawa. Wolontariusz i społecznik angażujący się z powodzeniem w projekty poprawiające jakość życia lokalnej społeczności.

W ciągu ostatnich 9 lat czynny członek Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego. Do jego obowiązków należało m.in. weryfikowanie informacji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na temat prac w aktualnych procedurach planistycznych Warszawy oraz omawianie zaprezentowanych przez mieszkańców Warszawy problemów dotyczących urbanistyki miasta.

Od 2015 roku czynny działacz partii .Nowoczesna, członek Zarządu Regionu Warszawa. Współzałożyciel i regionalny koordynator sieci eksperckiej Lepsza Polska, odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie ekspertów do pracy w programie.

Działacz społeczny– założyciel i wiceprezes lokalnego stowarzyszenia Moja Białołęka, którego działania doprowadziły do rozpoczęcia procesu budowy infrastruktury na tzw. Zielonej Białołęce, a co za tym idzie przyczyniły się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Wolontariusz angażujący się w różne działania charytatywne, m.in. – od 1993 roku zajmujący się organizacją dodatkowych wydarzeń dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a od 2015 działający na rzecz pomocy chorym dzieciom w ramach Fundacji Ronalda McDonalda. Wspomaga również Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Samotnej Matki na Białołęce.

Robert Rafałowski bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

  1. Wydział Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola (WID),
  2. Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola (WIK),
  3. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (WOM),
  4. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola (WOŚ);

Robert Rafałowski bezpośrednio nadzoruje jednostkę organizacyjną – Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola oraz bezpośrednio współpracuje z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich  w Dzielnicy Wola.

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...