Robert Rafałowski

Robert Rafałowski

Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
113 i 114
22 4435608
wola.sekretariat4@um.warszawa.pl


Przedsiębiorca z 27-letnim doświadczeniem. Absolwent The Polish Open University / OXFORD BROOKS UNIVERSITY – na wydziale zarządzania i marketingu (zarządzanie biznesem).Czynny działacz partii .Nowoczesna, członek Zarządu Regionu Warszawa. Wolontariusz i społecznik angażujący się z powodzeniem w projekty poprawiające jakość życia lokalnej społeczności.

W ciągu ostatnich 9 lat czynny członek Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego. Do jego obowiązków należało m.in. weryfikowanie informacji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na temat prac w aktualnych procedurach planistycznych Warszawy oraz omawianie zaprezentowanych przez mieszkańców Warszawy problemów dotyczących urbanistyki miasta.

Od 2015 roku czynny działacz partii .Nowoczesna, członek Zarządu Regionu Warszawa. Współzałożyciel i regionalny koordynator sieci eksperckiej Lepsza Polska, odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie ekspertów do pracy w programie.

Działacz społeczny– założyciel i wiceprezes lokalnego stowarzyszenia Moja Białołęka, którego działania doprowadziły do rozpoczęcia procesu budowy infrastruktury na tzw. Zielonej Białołęce, a co za tym idzie przyczyniły się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Wolontariusz angażujący się w różne działania charytatywne, m.in. – od 1993 roku zajmujący się organizacją dodatkowych wydarzeń dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a od 2015 działający na rzecz pomocy chorym dzieciom w ramach Fundacji Ronalda McDonalda. Wspomaga również Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Samotnej Matki na Białołęce.

Robert Rafałowski bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

  1. Wydział Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola (WID),
  2. Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola (WIK),
  3. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (WOM),
  4. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola (WOŚ);

Robert Rafałowski bezpośrednio nadzoruje jednostkę organizacyjną – Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola oraz bezpośrednio współpracuje z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich  w Dzielnicy Wola.

Inne aktualności

Remont kolei średnicowej niewykorzystaną szansą?

Wykonywany po dekadach użytkowania remont trasy średnicowej powinien uwzględnić przykrycie wykopu, po którym biegną tory. Brak stosownych planów to utrata możliwości zabudowy nad torami i wielkiej szansy dla mieszkańców na odzyskanie tej części miasta, a dla PKP pieniędzy z komercjalizacji powierzchni – uważają władze dzielnicy.   Dziś linia średnicowa – linia kolejowa przebiega przez Wolę...

Więcej

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny...

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odnośnik:...