Wojciech Lesiuk

Wojciech Lesiuk

Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
130 i 131
22 443 56 10
sekretariat.wl.wola@um.warszawa.pl


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku politologia; Wykształcenie Podyplomowe w zakresie: Zarządzania Administracją, Ochrony Środowiska, Zarządzania Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi, Trenera klasy II w modelarstwie sportowym; Inspektor ds. ochrony p.poż; Dyplomowany Instruktor Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego; od 1993 zatrudniony w samorządzie warszawskim, w latach 2006-2008 Członek Zarządu Dzielnicy Wola; 2008-2010 – Naczelnik Wydziału Kultury w Dzielnicy Ursynów, 2011-2018 –  Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Wola; posiada liczne szkolenia w zakresie: zamówień publicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarowania odpadami, zarządzania ludźmi; zainteresowania: podróże, jazda na rowerze oraz modelarstwo.

Wojciech Lesiuk bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

  1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Wola (WAG),
  2. Wydział Informatyki dla Dzielnicy Wola (WIN),
  3. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola (WSZ),
  4. Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wola (WZL);

Wojciech Lesiuk bezpośrednio nadzoruje następujące jednostki organizacyjne:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
  2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;

Wojciech Lesiuk bezpośrednio współpracuje również z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola.

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...