Wojciech Lesiuk

Wojciech Lesiuk

Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
130 i 131
22 443 56 10
wola.sekretariat5@um.warszawa.pl


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku politologia; Wykształcenie Podyplomowe w zakresie: Zarządzania Administracją, Ochrony Środowiska, Zarządzania Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi, Trenera klasy II w modelarstwie sportowym; Inspektor ds. ochrony p.poż; Dyplomowany Instruktor Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego; od 1993 zatrudniony w samorządzie warszawskim, w latach 2006-2008 Członek Zarządu Dzielnicy Wola; 2008-2010 – Naczelnik Wydziału Kultury w Dzielnicy Ursynów, 2011-2018 –  Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Wola; posiada liczne szkolenia w zakresie: zamówień publicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarowania odpadami, zarządzania ludźmi; zainteresowania: podróże, jazda na rowerze oraz modelarstwo.

Wojciech Lesiuk bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

  1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Wola (WAG);
  2. Wydział Informatyki dla Dzielnicy Wola (WIN);
  3. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola (WSZ);
  4. Wydział Świadczeń dla Dzielnicy Wola (WSW);
  5. Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wola (WZL).

Wojciech Lesiuk bezpośrednio nadzoruje następujące jednostki organizacyjne:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
  2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;

Wojciech Lesiuk bezpośrednio współpracuje również z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola.

Inne aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odnośnik: Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22713_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w...

Więcej

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odnośnik:...

Miniatura 71809

SZKOLENIA DLA RODZICÓW NA TEMAT WALKI Z DEPRESJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy rodziców do udziału w otwartych bezpłatnych spotkaniach, które będą na temat depresji u dzieci i młodzieży. Szkolenia będą prowadzone...