Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola (kadencja w roku szkolnym 2016/2017)


„Tylko taką młodzież można uznać za zdrową, która nie godzi się ze starym ładem i – głupio czy mądrze – walczy z nim; wymaga tego jej natura i na tym opiera się postęp.”
Antoni Czechow

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy została powołana Uchwałą nr L/323/2010 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 25.05.2010 r. (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr XXVII/184/2012 z dnia 11.12.2012 r.).

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola reprezentuje poglądy i opinie młodych mieszkańców Dzielnicy Wola. Swoją działalnością promuje aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, a tym samym szerzy ideę społeczeństwa obywatelskiego. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podejmuje działania na rzecz zaspokajania oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i działa w ich interesie.

W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy wchodzą delegaci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola.
 

Skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola (kadencja w roku szkolnym 2016/2017)

Prezydium MRD Wola:

 • Przewodnicząca – Julia Pawelec
 • Wiceprzewodnicząca – Julia Poniatowska
 • Sekretarz – Karolina Pawlak

Radni i pomocnicy:

 • Rafał Wysocki – Radny – Gimnazjum nr 61 im. Sendlerowej
 • Piotr Palczewski – Pomocnik – Gimnazjum nr 61 im. Sendlerowej
 • Kacper Chyła – Radny – XLV Liceum im. Traugutta
 •  Adrianna Czaplicka – Radna – Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II
 • Sandra Marczak – Radna – Technikum Budowlane nr 5 im. Bryły
 • Sandra Kasprzak – Radna – Gimnazjum nr 46 im Szarych Szeregów
 • Julia Poniatowska – Radna – III Liceum im. Gen. Sowińskiego
 • Kinga Pakosz – Radna – XXIV Liceum im. Norwida
 • Paweł Przybysz – Pomocnik – XXIV Liceum im. Norwida
 • Maja Pękul – Radna – Gimnazjum nr. 45 im. Powstania Warszawskiego
 • Aleksandra Młodzińska – Radna – ZS Fototechnicznych
 • Julia Gapys – Radna – Gimnazjum nr 49 im. Starzyńskiego
 • Angelika Semeniuk – Pomocnik – Gimnazjum nr 49 im Starzyńskiego
 • Ernest Pogodziński – Radny – – III Liceum im. Gen. Sowińskiego
 • Aleksandra Cegielska – Radna – XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego
 • Michał Suchecki – Pomocnik – III liceum ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego
 • Aleksander Namysł – Pomocnik  – CXIX Liceum Ogólnokształcące im. J. Kuronia

Radni – delegaci do Młodzieżowej Rady Warszawy:

 • Kacper Chyła – Radny – XLV Liceum im. Traugutta
 • Paweł Przybysz  – Pomocnik – XXIV Liceum im. Norwida

 

Projekty realizowane:

 • Debaty ogólnodostępne
 • Zbiórki charytatywne
 • Projekty skierowane w stronę młodzieży
 • Koncerty i pokazy
 • Konsultacje doradcze w sprawach najmłodszych mieszkańców dzielnicy Wola
 • Integracja młodzieży

Kontakt

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
e-mail:

 1. mrdwola@wp.pl
 2. mrdw.wola@gmail.com

lub za pośrednictwem

Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:
Referatu Obsługi Rady
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
sekretariat – tel. 022 44 35 790; mail or.wola@um.warszawa.pl

Opiekun – Katarzyna Stanikowska – tel. 22 44 35794; 514 603 602
mail: kstanikowska@um.warszawa.pl