Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola (kadencja w roku szkolnym 2019/2020)

 

„Tylko taką młodzież można uznać za zdrową, która nie godzi się ze starym ładem i – głupio czy mądrze – walczy z nim; wymaga tego jej natura i na tym opiera się postęp.”
Antoni Czechow

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy została powołana Uchwałą nr L/323/2010 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 25.05.2010 r. (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr XXVII/184/2012 z dnia 11.12.2012 r.).

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola reprezentuje poglądy i opinie młodych mieszkańców Dzielnicy Wola. Swoją działalnością promuje aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, a tym samym szerzy ideę społeczeństwa obywatelskiego. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podejmuje działania na rzecz zaspokajania oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i działa w ich interesie.

W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy wchodzą delegaci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola.
Skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola (kadencja w roku szkolnym 2019/2020)

 

Prezydium MRD Wola:

 • Przewodnicząca – Krystyna Piątkowska
 • Wiceprzewodniczący – Cezary Michał Huszcza
 • Sekretarz – Aleksandra Kuczyńska

Radni – delegaci do Młodzieżowej Rady Warszawy:

 • Krystyna Piątkowska – Radna – XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • Aleksandra Kuczyńska – Radna –  XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

Radni:

 • Cezary Michał Huszcza – Radny  Radny – III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego w Warszawie
 • Rafał Wysocki – Radny – Zespół Szkół Fototechnicznych
 • Krystyna Piątkowska – Radna – XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • Aleksandra Kuczyńska – Radna – XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
 • Dominika Nawara – Radna – Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego
 • Patryk Nowacki – Radny – Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
 • Daria Parzyńska – Radna – Szkoła Podstawowa nr 236 im. Ireny Sendlerowej
 • Jeremi Adamowicz – Radny – Szkoła podstawowa nr 338 warszawa im. Jana Pawła II

Kontakt Główny

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
e-mail główny : wola.mrd@gmail.com

Kontakt z Prezydium
e-mail : krysiapiatkowskaaa@gmail.com

e-mail : huszcza.mrdw@gmail.com

e-mail : aleksandara.kuczynska9@gmail.com

lub za pośrednictwem

Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:
Referatu Obsługi Rady
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
sekretariat – tel. 022 44 35 790; mail wola.wor@um.warszawa.pl

Opiekun – Katarzyna Stanikowska – tel. 22 44 35 794; 514 603 602
mail: kstanikowska@um.warszawa.pl