Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Zdjęcie Statkiewicz Ewa

Statkiewicz Ewa

Urząd Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 111
Dyżur: trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola (tel. 22 443 57 90), pokój 111, I piętro, Urząd Dzielnicy Wola

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola 22 443 57 90
estatkiewicz@radni.um.warszawa.pl
Mieszkanka Woli, od urodzenia związana z tą dzielnicą. W Radzie Dzielnicy Wola jest od czterech kadencji, a od 2012 roku jest jej przewodniczącą. W latach 2014–2018 zasiadała także w Komisji Ładu Przestrzennego oraz Nieruchomości i Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Zajmuje się głównie pomocą społeczną, walką z bezrobociem i rozwiązywaniem codziennych problemów mieszkańców. Chętnie współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzielnicy. Prywatnie mężatka, mama dwójki dzieci. Interpelacje i zapytania