Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Zdjęcie Ewa Statkiewicz

Ewa Statkiewicz

Urząd Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 111
Trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00, I piętro pok. 111, Urząd Dzielnicy Wola, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Referatu Obsługi Rady tel. 22 44 35 790,

Referat Obsługi Rady Dzielnicy 22 443 57 90
estatkiewicz@radni.um.warszawa.pl
Mieszkanka Woli, od urodzenia związana z tą dzielnicą. W Radzie Dzielnicy Wola jest od czterech kadencji, a od 2012 roku jest jej przewodniczącą. W latach 2014–2018 zasiadała także w Komisji Ładu Przestrzennego oraz Nieruchomości i Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Zajmuje się głównie pomocą społeczną, walką z bezrobociem i rozwiązywaniem codziennych problemów mieszkańców. Chętnie współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzielnicy. Prywatnie mężatka, mama dwójki dzieci. Oświadczenia majątkowe Interpelacje i zapytania