Sesje Rady

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz informuje, że sesje Rady Dzielnicy Wola będą zwoływane w przypadku konieczności zaopiniowania materiałów przez Radę Dzielnicy w trybie określonym w Statucie Dzielnicy Wola.

Wszelkie pytania związane z pracą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy prosimy kierować na adres e-mail: wola.wor@um.warszawa.pl

Radni Dzielnicy Wola apelują o zachowanie ostrożności i zachęcają do bieżącego monitorowania aktualnych informacji na temat  epidemii pod adresem www.gov.pl/koronawirus oraz na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne – m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Koronawirus - plakat informacyjny

Wszystkie materiały związane z obradami Sesji Rady Dzielnicy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl