Sesje Rady

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz podjęła decyzję o niezwoływaniu sesji Rady Dzielnicy Wola zaplanowanej w harmonogramie na dzień 21.04.2020 roku.

W obecnej sytuacji termin zwołania sesji Rady Dzielnicy Wola nie jest określony. O terminie jej zwołania poinformujemy w terminie określonym w Statucie.

Wszelkie pytania związane z pracą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy prosimy kierować na adres e-mail: or.wola@um.warszawa.pl

Radni Dzielnicy Wola apelują o zachowanie ostrożności i zachęcają do bieżącego monitorowania aktualnych informacji na temat  epidemii pod adresem www.gov.pl/koronawirus oraz na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne – m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Koronawirus - plakat informacyjny

Wszystkie materiały związane z obradami Sesji Rady Dzielnicy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl