Zagórna Anna

Zagórna Anna

Kadencja: VIII

Klub: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Dyżur:

Urząd Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 013
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 730-161-961

Urodziłam się w Warszawie. Z Wolą związana jestem od najmłodszych lat. Tu zdobyłam wyksztalcenie i założyłam rodzinę. Ukończyłam wyższe studia ekonomiczne (mgr ekonomii), mężatka, mam dwoje dorosłych dzieci. Dostrzegam rozwój mojej dzielnicy – Woli, widzę także potrzebę oraz możliwość rozwiązania problemów jej mieszkańców. Nie mam za sobą bogatego doświadczenia w pracy społecznej, ale w życiu codziennym kieruję się prostą zasadą pomocy innym. Ten sposób zachowania realizowałam pracując m.in. jako wolontariusz w Polskim Czerwonym Krzyżu, w Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych.

Jestem osobą systematyczną, uporządkowaną, lecz przede wszystkim obowiązkową. Swoją działalność w samorządzie dzielnicy pragnę skoncentrować na sprawach opieki na seniorami, osobami niepełnosprawnymi, zamierzam aktywnie uczestniczyć w opracowaniu kompleksowego systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą. Także będę uczestniczyć w pracach związanych z infrastrukturą i ładem przestrzennym Woli.

Wyrażam również nadzieję, że uda mi się włączyć do tych prac samorządu, które dotyczą moich pasji i zainteresowań tj. szeroko pojętej kultury, sportu i rekreacji.

Interpelacje i zapytania

 

Inne aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odnośnik: Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22713_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w...

Więcej

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Odnośnik:...

Miniatura 71809

SZKOLENIA DLA RODZICÓW NA TEMAT WALKI Z DEPRESJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy rodziców do udziału w otwartych bezpłatnych spotkaniach, które będą na temat depresji u dzieci i młodzieży. Szkolenia będą prowadzone...