Tracz-Łaptaszyńska Joanna

Tracz-Łaptaszyńska Joanna

Kadencja: VIII

Klub: Klub Radnych Koalicja Obywatelska

Dyżur:

Urząd Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 013
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola tel. 22 44 35 790 lub osobiście na mail jtraczl@onet.pl

Radna Dzielnicy Wola V kadencję, nieprzerwanie od 2002 r. Pracowała głównie w ramach Komisjach
Oświaty, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Budżetu oraz Planowania Przestrzennego. W IV
kadencji w latach 2014-2018 była Przewodnicząca Komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej.
Mężatka, dwoje dzieci. Ukończyła SP 297 im. B. Prusa przy ulicy Olbrachta oraz III LO im. gen. Józefa
Sowińskiego przy ulicy Rogalińskiej w Warszawie.
Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia licencjackie
ukończyła na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Marketingu
i Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2007- 2013 pracowała w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.
Uczestniczyła w opracowaniu uszczegółowienia w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007-2013 oraz pozostałych regulacjach związanych z jego wdrożeniem w ramach
MJWPU. Główny Specjalista Wydziału Oceny Merytorycznej Projektów RPO, następnie
Wydziału Kontroli Projektów RPO.
W latach 2013- 2015 pracowała w Przedsiębiorstwie Spedycyjnym Trade Trans sp. z o.o.
kierując Wydziałem Marketingu, a następnie na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze
Zarządu Spółki.
Od 2015 r. pracuje w Spółce „Koleje Mazowieckie- KM” sp. z o.o. obecnie na stanowisku
Dyrektor Projektu Inwestycyjnego.

Interpelacje i zapytania

Inne aktualności

Grafika na temat szczepień

RUSZYŁY BEZPŁANE SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 DLA SENIORÓW.

Od dnia 22 stycznia osoby po 70 roku życia mogą się rejestrować na bezpłatne szczepienie przeciw COVID-19. Od 15 stycznia trwa rekrutacja dla osób po 80 roku życia. Szczepienia, dla obu grup wiekowych po dokonaniu rejestracji, ruszą 25 stycznia.   JAK ZAPISAĆ SIĘ NA...

Więcej
Miniatura 71376

Psychologiczne Centrum Wsparcia

Szanowni Państwo, W m.st. Warszawa w marcu 2020 r. uruchomiono Psychologiczne Centrum Wsparcia, którego zadaniem jest pomoc uczniom, rodzicom i...

Nagroda Literacka m. st. Warszawy 14. edycja

Nagroda literacka m.st. Warszawy – zgłoszenia do końca stycznia

Do 31 stycznia br. można jeszcze wysyłać zgłoszenia książek do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy za 2020 r. Do tej pory...