Biuro Geodezji i Katastru

Dane adresowe:

Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Do zakresu działania Biura Geodezji i Katastru należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

  • Udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
  • Zgłoszenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków
  • Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
 2. Nadawanie nazw ulicom, placom i innym obiektom
 3. Ustalanie numerów porządkowych
 4. Rozgraniczanie nieruchomości
 5. Udostępnianie danych obiętych rejestrem cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości
 6. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

sekretariat-bgik@um.warszawa.pl
tel.: (+48) 22 443 1600, 022 443 1601,
fax. (+48) 22 443 1602

Przyjmowanie wniosków i odbiór dokumentów: Biuro Geodezji i Katastru (pok. 416, 418) lub Wydział Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Wola
 

Opłaty:

 1. opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 246, poz. 1804):

  • od wydania decyzji administracyjnej – 10zł
  • od wydania zaświadczenia – 17zł
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17zł
 2. opłaty za wypisy, poświadczanie wyrysów, udzielanie informacji na podst. ewidencji gruntów i budynków – pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 14.10.2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 115 z 2000 r. poz. 1209) zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004 r. (Dz.U. Nr 37 z 2004 r. poz. 333)

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...