Delegatura Biura Organizacji Urzędu w Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel: 22 443 56 35

1.       Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, współpraca w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz bieżąca kontrola realizacji umów na ochronę osób i mienia – w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;

2.       Koordynacja przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;

3.       Współpraca w zakresie budowy, rozbudowy i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;

4.       Zaznajamianie pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy z przepisami przeciwpożarowymi;

5.       Współpraca przy planowaniu i przeprowadzaniu próbnych ewakuacji w  wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;

6.       Szkolenie pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy i nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;

7.       Wykonywanie zadań lokalnego Administratora Bezpieczeństwa informacji w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;

8.        Nadawanie, zmienianie, anulowanie i archiwizowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;

9.       Współdziałanie w zakresie wykonywanych obowiązków z pracownikami urzędu m.st. Warszawy;

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...