Wydział Administracyjno – Gospodarczy dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 49 - Sekretariat

tel: (+48) 22 443 56 90

fax: (+48) 22 443 56 00

e-mail: ag.wola@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Andrzej Zieliński

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Wola należy zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu Dzielnicy Wola oraz delegatur biur, a w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkiem Urzędu Dzielnicy Wola oraz innymi lokalami, w których prowadzona jest działalność Urzędu Dzielnicy Wola,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział,
  • zapewnienie zaopatrzenia,
  • zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej,
  • zapewnienie obsługi transportowej,
  • zapewnienie obsługi technicznej,
  • wykonywanie zadań w zakresie obsługi gospodarczej Urzędu Dzielnicy Wola.

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...