Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 212 - sekretariat. Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie: poniedziałek – piątek 08.00 - 16.00

tel: 22 443 57 77

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wab@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Anna Zabłocka

NOWY ADRES SKRZYNKI SEKRETARIATU: wola.wab@um.warszawa.pl

Referat Architektury i Budownictwa –  pok.: 210, 211, 217A, 222
Referat Urbanistyki i Opiniowania – pok. 214, 217, 217A

Druki po pobrania: 

Pozostałe druki: 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyłączeniem postępowań dotyczących inwestycji:
  a. o powierzchni całkowitej powyżej 15 000 m2,
  b. o wysokości powyżej 30 m,
  c. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych,
  d. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
  e. wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy; zastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. (22) 443 23 01 lub 04;
 2. Podejmowanie czynności na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 3. Wydawanie zaświadczeń, uzgodnień, opinii i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa, w ramach kompetencji Wydziału;
 4. Udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 • Informacje o obowiązujących na terenie Dzielnicy Wola miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dostępne są TUTAJ
 • Informacje o trwających procedurach planistycznych dostępne są na TUTAJ

Komunikaty i ogłoszenia:

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 73165

Szkoła Podstawowa nr 166 – Wycieczka do ZOO

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do ZOO.  Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Wszyscy z wielkim zachwytem  podziwiali wspaniałe zwierzęta i przepiękne...

Więcej

Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca 2021 r. znowelizowano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 j.t. ze zm.). Poniżej...

Ekopiknik w Przedszkolu Integracyjnym nr 209

W piątek 11 czerwca świętowaliśmy w przedszkolu zakończenie całorocznego projektu ekologicznego „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. Na...