Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 212 - sekretariat. Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie: poniedziałek – piątek 08.00 - 16.00

tel: 22 443 57 77

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wab@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Anna Zabłocka

NOWY ADRES SKRZYNKI SEKRETARIATU: wola.wab@um.warszawa.pl

Referat Architektury i Budownictwa –  pok.: 210, 211, 217A, 222
Referat Urbanistyki i Opiniowania – pok. 214, 217, 217A

Druki po pobrania: 

Pozostałe druki: 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1945), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1314 ze zm.), z wyłączeniem postępowań dotyczących inwestycji:a. o powierzchni całkowitej powyżej 15 000 m2,
  b. o wysokości powyżej 30 m,
  c. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych,
  d. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
  e. wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy; zastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. (22) 443 23 01 lub 04;
 2. Podejmowanie czynności na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2117 ze zm.);
 3. Wydawanie zaświadczeń, uzgodnień, opinii i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa, w ramach kompetencji Wydziału;
 4. Udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 • Informacje o obowiązujących na terenie Dzielnicy Wola miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dostępne są TUTAJ
 • Informacje o trwających procedurach planistycznych dostępne są na TUTAJ

Komunikaty i ogłoszenia:

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

ŚWIĘTO MURANOWA- ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA

Pokazy starych zdjęć Muranowa, spacery po osiedlu, warsztaty woskowijek i podwórkowy salon gier to tylko niektóre atrakcje Święta Muranowa, które odbędzie się 19 września 2020 r.(sobota). Ci, którzy w sobotę w godz. 11-15 znajdą się na Muranowie, będą mogli wybierać spośród ofert 14 instytucji...

Więcej

Dzieci z wolskich placówek wsparcia dziennego na wakacjach

Podczas tegorocznych wakacji dzieci z wolskich placówek wsparcia dziennego uczestniczyły w trzech zorganizowanych wyjazdowych formach wypoczynku. Były one kontynuacją całorocznej...

Na Woli zacumuje statek piracki

Jesienią mają zakończyć się prace w Parku Sowińskiego przy budowie nietypowej atrakcji dla najmłodszych, którą wybrano w zeszłorocznej edycji budżetu...