Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 326 sekretariat

tel: (+48) 22 44 35 805

e-mail: wola.wbk@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Elżbieta Chabros

Referat Księgowości i Sprawozdawczości Dochodów

 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu wykupu lokali, pierwszej opłaty
 • Księgowość i windykacja opłat i kar za zajęcie pasa drogowego
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz bezumownego korzystania z gruntu
 • Księgowość i windykacja opłat za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu
 • Podatek VAT (fakturowanie)
 • Wydawanie na podstawie złożonych wniosków zaświadczeń o niezaleganiu w należnościach finansowych
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Księgowość i windykacja opłaty za usunięcie drzew i krzewów
 • Sprawozdawczość

Referat Finansowo-Księgowy

 • Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy
 • Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy

Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości

 • Opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy

SPRAWY PODATKOWE – WAŻNE INFORMACJE

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • podatku od środków transportowych
 • opłaty skarbowej

W celu uzyskania informacji dotyczących wymiaru podatku i decyzji podatkowych prosimy o kontakt:

CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA
ul. Obozowa 57
tel. 22 44 30 900, 22 44 30 901, 22 44 39 991
e-mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl
www

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 71270

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA

Więcej
plakat program Aktywny Senior

Zajęcia i wykłady online dla seniorów – zapisy

W ramach programu „Aktywny Senior” Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza Seniorów mieszkających na Woli na zajęcia...

logo 500+

500+ w 2021 roku. Terminy składania wniosków.

Aby pobierać 500 plus w 2021 roku, trzeba złożyć nowy wniosek. Świadczenie 500 plus będzie wypłacane w nowych okresach rozliczeniowych....