Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel: (+48) 22 443 59 04 , 443 59 05

fax: (+48) 22 443 56 00

e-mail: wola.wgn@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Anna Mroczkowska

 1. Zakres działań Wydziału Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami.
 2. Przekształcenie użytkowania wieczystego z mocy prawa w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
 3. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 4. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – zmiana terminu
 5. Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 6. Zmiana adresu do korespondencji
 7. Zmiana użytkownika wieczystego
 8. Naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 9. Przedłużenie terminu użytkowania wieczystego
 10. Udostępnienie nieruchomości dla celów realizacji inwestycji liniowej
 11. Sprzedaż lokali mieszkalnych
 12. Sprzedaż lokali użytkowych
 13. Wykreślenie hipoteki
 14. Wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów

Ustawodawca nie rozwiązał problemu związanego z koniecznością uiszczenia opłaty rocznej przez osoby, które do 31 marca nie otrzymają dokumentu potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Miasto opracowało jednak procedurę, która pozwoli mieszkańcom na jej zapłatę i zaliczenie na poczet opłaty jednorazowej.

Na podstawie otrzymanych zaleceń uprzejmie informujemy, że w przypadku, gdy przed dniem 31 marca 2019 r. mieszkańcy miasta nie otrzymają zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, uzasadnione jest wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości z zastrzeżeniem możliwości przeksięgowania wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej.

Warunkiem przeksięgowania wpłaconej kwoty i zaliczenia na opłatę przekształceniową będzie uzyskanie przez mieszkańca zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz złożenie dyspozycji przeksięgowania zapłaconej kwoty.

W przypadku zgłoszenia przez byłego użytkownika wieczystego zamiaru uiszczenia wpłaty jednorazowej warunkiem przeksięgowania wcześniej wpłaconej kwoty będzie złożenie dyspozycji jej przeksięgowania.

W przypadku powstania nadpłaty po dokonanych przeksięgowaniach /na wniosek/, zwrot nadpłaty dokonywany będzie na wniosek osoby wpłacającej.

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 71270

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA

Więcej
plakat program Aktywny Senior

Zajęcia i wykłady online dla seniorów – zapisy

W ramach programu „Aktywny Senior” Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza Seniorów mieszkających na Woli na zajęcia...

logo 500+

500+ w 2021 roku. Terminy składania wniosków.

Aby pobierać 500 plus w 2021 roku, trzeba złożyć nowy wniosek. Świadczenie 500 plus będzie wypłacane w nowych okresach rozliczeniowych....