Wydział Inwestycji Kubaturowych

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

Pokój: I piętro, pok.: 100

tel: 22 443 57 15

e-mail: ik.wola@um.warszawa.pl

Kierownictwo:

Naczelnik – Przemysław Majewski

tel.: 22 443 57 15, faks: 22 443 56 00, e-mail: ik.wola@um.warszawa.pl
ul. Żelazna 99, p. 101

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Wola są:

  1. Referat Inwestycji Kubaturowych i Remontów

p.o. Kierownik Barbara Artyszewicz
tel.: 22 443 57 22, e-mail: bartyszewicz@um.warszawa.pl
ul. Żelazna 99, p. 103

  1. Referat Planowania i Sprawozdawczości

p.o. Kierownik – Sylwester Grotkowski
tel.: 22 443 57 24, e-mail: sgrotkowski@um.warszawa.pl
ul. Żelazna 99, p. 104

  1. Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej

tel. 22 44 357 15

  1. Żelazna 99, p. 110

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Zakres działania Wydziału Inwestycji Kubaturowych:

 

1)      prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych kubaturowych, określonych
w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2)      opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy – rocznych i wieloletnich
w zakresie działania Wydziału;

3)      opracowywanie informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału;

4)      prowadzenie spraw związanych z remontami placówek oświatowych;

5)      współpraca z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w zakresie planowania
i prowadzenia zadań inwestycyjnych;

6)      opracowywanie dla poszczególnych inwestycji etapów i harmonogramów procesów inwestycyjnych;

7)      pełnienie funkcji inwestora i rozliczanie wydatków inwestycyjnych, w tym przekazywanie poszczególnych elementów wytworzonego majątku przyszłym użytkownikom;

8)      współpraca z właściwymi biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów placówek oświatowych;

9)      współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w zakresie opracowywania projektów planów finansowych odnoszących się do inwestycji i remontów placówek oświatowych;

10)   prowadzenie spraw związanych z należytym wykonaniem umów dotyczących inwestycji
i remontów;

11)   podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy.

 

Data opublikowania: 18:48, 11 czerwca 2019

Kategorie:

Inne aktualności

ŚWIĘTO MURANOWA- ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA

Pokazy starych zdjęć Muranowa, spacery po osiedlu, warsztaty woskowijek i podwórkowy salon gier to tylko niektóre atrakcje Święta Muranowa, które odbędzie się 19 września 2020 r.(sobota). Ci, którzy w sobotę w godz. 11-15 znajdą się na Muranowie, będą mogli wybierać spośród ofert 14 instytucji...

Więcej

Dzieci z wolskich placówek wsparcia dziennego na wakacjach

Podczas tegorocznych wakacji dzieci z wolskich placówek wsparcia dziennego uczestniczyły w trzech zorganizowanych wyjazdowych formach wypoczynku. Były one kontynuacją całorocznej...

Na Woli zacumuje statek piracki

Jesienią mają zakończyć się prace w Parku Sowińskiego przy budowie nietypowej atrakcji dla najmłodszych, którą wybrano w zeszłorocznej edycji budżetu...