Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

Pokój: 200 – 202, II piętro

tel: (+48) 22 443 56 24 , 22 325 66 11

e-mail: wola.wku@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Katarzyna Kosińska

 1. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością instytucji kultury m.st. Warszawy utworzonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury;
 3. prowadzenie rejestrów instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia działalności przez instytucje kultury, w tym sprawozdawczości, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 5. akceptacja rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy;
 6. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych;
 8. koordynacja działań w zakresie promowania, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Dzielnicy;
 9. nadzór nad przygotowaniem programów uroczystości rocznicowych na terenie Dzielnicy w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 10. administrowanie i opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy, w tym w obrębie pasów drogowych;
 11. współpraca z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie działań na rzecz opieki nad zabytkami;
 12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
 13. koordynacja działań związanych z opiniowaniem przez Dzielnicę projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy związanych z  nazewnictwem miejskim w zakresie ulic i placów położonych na terenie Dzielnicy.

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór, w zakresie uprawnień przekazanych Dzielnicy, nad następującymi instytucjami kultury m.st. Warszawy utworzonymi na terenie Dzielnicy:

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 73165

Szkoła Podstawowa nr 166 – Wycieczka do ZOO

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do ZOO.  Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Wszyscy z wielkim zachwytem  podziwiali wspaniałe zwierzęta i przepiękne...

Więcej

Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca 2021 r. znowelizowano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 j.t. ze zm.). Poniżej...

Ekopiknik w Przedszkolu Integracyjnym nr 209

W piątek 11 czerwca świętowaliśmy w przedszkolu zakończenie całorocznego projektu ekologicznego „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. Na...