Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 19

tel: (+48) 22 443 58 00, 22 443 59 00

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wom@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Anna Dąbkowska

Do zakresu działania WOM należy w szczególności:

  • Bezpośrednia obsługa interesantów
    Prowadzenie punktu informacyjnego dla interesantów w holu recepcyjnym, udzielanie informacji o trybie i procedurach rozpatrywania spraw urzędowych oraz wydawanie podstawowych druków (wnioski o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy), gromadzenie informacji przydatnych dla mieszkańców w zakresie realizowanej w dzielnicy polityki społecznej, kultury i sportu, oświaty, środowiska, infrastruktury.
  • Obsługa kancelaryjna
    Przyjmowanie i rejestrowanie pism skierowanych do Urzędu Dzielnicy, kwalifikowanie ich i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu, prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawiadomień sądowych i procedur przetargowych (umieszczanie na tablicy ogłoszeń).
  • Sprawozdawczość i analiza
    Przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dla władz dzielnicy oraz Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażania w zakresie swoich kompetencji.
  • Sprawdź, status sprawy

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 – czynne 24/7

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 71270

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA

Więcej
plakat program Aktywny Senior

Zajęcia i wykłady online dla seniorów – zapisy

W ramach programu „Aktywny Senior” Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza Seniorów mieszkających na Woli na zajęcia...

logo 500+

500+ w 2021 roku. Terminy składania wniosków.

Aby pobierać 500 plus w 2021 roku, trzeba złożyć nowy wniosek. Świadczenie 500 plus będzie wypłacane w nowych okresach rozliczeniowych....