Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 19

tel: (+48) 22 443 58 00, 22 443 59 00

fax: 22 443 56 00

e-mail: om.wola@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Anna Dąbkowska

Do zakresu działania WOM należy w szczególności:

  • Bezpośrednia obsługa interesantów
    Prowadzenie punktu informacyjnego dla interesantów w holu recepcyjnym, udzielanie informacji o trybie i procedurach rozpatrywania spraw urzędowych oraz wydawanie podstawowych druków (wnioski o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy), gromadzenie informacji przydatnych dla mieszkańców w zakresie realizowanej w dzielnicy polityki społecznej, kultury i sportu, oświaty, środowiska, infrastruktury.
  • Obsługa kancelaryjna
    Przyjmowanie i rejestrowanie pism skierowanych do Urzędu Dzielnicy, kwalifikowanie ich i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu, prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawiadomień sądowych i procedur przetargowych (umieszczanie na tablicy ogłoszeń).
  • Sprawozdawczość i analiza
    Przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dla władz dzielnicy oraz Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażania w zakresie swoich kompetencji.
  • Sprawdź, status sprawy


Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 – czynne 24/7

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...