Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa

Pokój: sekretariat pok.: 124

tel: 22 443 57 90

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wor@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Magdalena Antonik

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

 1. Referat Obsługi Rady Dzielnicy,
 2. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Lokalnych;

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-techniczną i organizacyjną Rady Dzielnicy;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną komisji Rady Dzielnicy;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-biurową Przewodniczącego Rady Dzielnicy i wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy
 • prowadzenie rejestrów:
 1. wydziałowego rejestru zamówień publicznych do 30 000 euro,
 2. interpelacji, wniosków i zapytań radnych Dzielnicy, w tym monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi w tym zakresie,
 3. uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy,
 4. skarg wpływających do Rady Dzielnicy;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz na interpelacje i zapytania radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • stała współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej;
 • koordynacja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w Dzielnicy;
 • promocja i koordynacja zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;
 • obsługa w zakresie organizacyjno-technicznym Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Rady Seniorów Dzielnicy Wola.

 

Data opublikowania: 18:54, 11 czerwca 2019

Kategorie:

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...