Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa

Pokój: sekretariat pok.: 124

tel: 22 443 57 90

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wor@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Magdalena Antonik

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

 1. Referat Obsługi Rady Dzielnicy,
 2. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Lokalnych;

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-techniczną i organizacyjną Rady Dzielnicy;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną komisji Rady Dzielnicy;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-biurową Przewodniczącego Rady Dzielnicy i wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy
 • prowadzenie rejestrów:
 1. wydziałowego rejestru zamówień publicznych do 30 000 euro,
 2. interpelacji, wniosków i zapytań radnych Dzielnicy, w tym monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi w tym zakresie,
 3. uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy,
 4. skarg wpływających do Rady Dzielnicy;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz na interpelacje i zapytania radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • stała współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej;
 • koordynacja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w Dzielnicy;
 • promocja i koordynacja zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;
 • obsługa w zakresie organizacyjno-technicznym Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Rady Seniorów Dzielnicy Wola.

 

Data opublikowania: 18:54, 11 czerwca 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 71270

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA

Więcej
plakat program Aktywny Senior

Zajęcia i wykłady online dla seniorów – zapisy

W ramach programu „Aktywny Senior” Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza Seniorów mieszkających na Woli na zajęcia...

logo 500+

500+ w 2021 roku. Terminy składania wniosków.

Aby pobierać 500 plus w 2021 roku, trzeba złożyć nowy wniosek. Świadczenie 500 plus będzie wypłacane w nowych okresach rozliczeniowych....