Wydział Świadczeń dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Syreny 18, 01-140 Warszawa

tel: 22 443 57 40

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wsw@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Dorota Jaworska

Do zakresu działania Wydziału Świadczeń dla Dzielnicy Wola należy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195, z późn. zm.),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732, z późn. zm.),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).

Zakres działań:

 1. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego; bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń nienależnie pobranych (realizacja zadań wynika z: ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
 2. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbieranie oświadczeń majątkowych, wydawanie decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, informacje w ww. sprawach można uzyskać zgodnie z podziałem ze względu na literę rozpoczynającą nazwisko dłużnika:
  od A do Ł i N – tel. 22 443 57 41
  od O do Ż i M – tel. 22 325 66 29
 3. obsługa zwrotów świadczeń, które nie zostały podjęte przez wnioskodawców; prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalno-rentowym świadczeniobiorców,
 4. prowadzenie postępowań w sprawie windykacji nienależnie pobranych świadczeń.

 

W skład Wydziału Świadczeń dla Dzielnicy Wola wchodzi:

Referat Świadczeń oraz Obsługi Bezpośredniej i Kancelaryjnej

Kierownik Referatu: Marzena Zdunek

 

Referat prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wg podziału – nazwiska rozpoczynające się na literę:

C (z wyłączeniem: Cz), M – tel. 22 443 57 49

B, Ś, Ź, Ż – tel. 22 443 57 38

D, E, N, V, Y – tel. 22 443 58 95

Ł, O, Ó, Q, R – tel. 22 443 56 41

 

Referat Świadczeń i Obsługi Finansowej

Kierownik Referatu: Katarzyna Najgebauer

 

Referat prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wg podziału – nazwiska rozpoczynające się na literę:

G, P (z wyłączeniem: Pa, Pr) – tel. 22 443 57 48

Pa, Pr, T, U – tel. 22 443 57 43

Cz, Ć, Sa do Sk – tel. 22 443 57 45

I, Sl do Sz – tel. 22 443 57 61

 

Referat Świadczeń i Postępowań Wobec Dłużników Alimentacyjnych

Kierownik Referatu: Justyna Pasak

 

Referat prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wg podziału – nazwiska rozpoczynające się na literę:

F, J, L – tel. 22 325 66 38

A, K (z wyłączeniem: Ko, Kr) – tel. 22 325 66 27

Ko – tel. 22 443 57 46

Kr, W – tel. 22 443 56 45

H, X, Z – tel. 22 325 66 41

Data opublikowania: 13:32, 7 lipca 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 73165

Szkoła Podstawowa nr 166 – Wycieczka do ZOO

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do ZOO.  Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Wszyscy z wielkim zachwytem  podziwiali wspaniałe zwierzęta i przepiękne...

Więcej

Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca 2021 r. znowelizowano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 j.t. ze zm.). Poniżej...

Ekopiknik w Przedszkolu Integracyjnym nr 209

W piątek 11 czerwca świętowaliśmy w przedszkolu zakończenie całorocznego projektu ekologicznego „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. Na...