Wydział Świadczeń dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Syreny 18, 01-140 Warszawa

tel: 22 443 57 40

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wsw@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Dorota Jaworska

Do zakresu działania Wydziału Świadczeń dla Dzielnicy Wola należy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195, z późn. zm.),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732, z późn. zm.),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378),
 • realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018 r., poz. 1061, z późn. zm.).

Zakres działań:

 1. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start (300+); bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń nienależnie pobranych (realizacja zadań wynika z: ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”).
 2. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbieranie oświadczeń majątkowych, wydawanie decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, informacje w ww. sprawach można uzyskać zgodnie z podziałem ze względu na literę rozpoczynającą nazwisko dłużnika:
  od A do Ł i N – tel. 22 443 57 41
  od O do Ż i M – tel. 22 443 57 42
 3. obsługa zwrotów świadczeń, które nie zostały podjęte przez wnioskodawców; prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalno-rentowym świadczeniobiorców,
 4. prowadzenie postępowań w sprawie windykacji nienależnie pobranych świadczeń.

 

W skład Wydziału Świadczeń dla Dzielnicy Wola wchodzi:

Referat Świadczeń oraz Obsługi Bezpośredniej i Kancelaryjnej

p.o. Kierownika Referatu: Marzena Zdunek

 

Referat prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wg podziału – nazwiska rozpoczynające się na literę:

C, Ć, M – tel. 22 443 57 49

B, Ś, Ź, Ż – tel. 22 443 57 38

D, E, N, V – tel. 22 443 58 95

O, Ó, Q, R – tel. 22 443 56 41

 

Referat Świadczeń i Obsługi Finansowej

p.o. Kierownika Referatu: Katarzyna Najgebauer

 

Referat prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wg podziału – nazwiska rozpoczynające się na literę:

G, Ł, P (z wyłączeniem: Pa, Pr) – tel. 22 443 57 48

Pa, Pr, T, U – tel. 22 443 57 43

Sa do Sk, X, Z – tel. 22 325 66 40

I, Sl do Sz – tel. 22 443 57 61

 

Referat Świadczeń i Postępowań Wobec Dłużników Alimentacyjnych

p.o. Kierownika Referatu: Justyna Pasak

 

Referat prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wg podziału – nazwiska rozpoczynające się na literę:

A, Ko, Kr, Y – tel. 22 325 66 29

F, J, L – tel. 22 325 66 38

H, K (z wyłączeniem: Ko, Kr) – tel. 22 325 66 27

W – tel. 22 443 56 45

Data opublikowania: 13:32, 7 lipca 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 71270

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA

Więcej
plakat program Aktywny Senior

Zajęcia i wykłady online dla seniorów – zapisy

W ramach programu „Aktywny Senior” Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza Seniorów mieszkających na Woli na zajęcia...

logo 500+

500+ w 2021 roku. Terminy składania wniosków.

Aby pobierać 500 plus w 2021 roku, trzeba złożyć nowy wniosek. Świadczenie 500 plus będzie wypłacane w nowych okresach rozliczeniowych....