Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

Pokój: 400, 401, 402

tel: 22 443 56 83; 22 443 56 84; 22 443 56 86; 22 443 56 85

fax: 22 44 35 600

e-mail: wola.zzp@um.warszawa.pl

Kierownik Zespołu

Luiza Gierak

Do zakresu zadań Zespołu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz obsługa organizacyjno-techniczna komisji;
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Dzielnicy;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz konkursów;
 • reprezentowanie Dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej;
 • opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 30.000 euro;
 • wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawie;
 • sprawozdawczość i raportowanie z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Biura Zamówień Publicznych;
 • sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 • sprawowanie nadzoru nad procesem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w Urzędzie Dzielnicy;
 • zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy ogłoszeń i innych informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół.

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 73165

Szkoła Podstawowa nr 166 – Wycieczka do ZOO

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do ZOO.  Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Wszyscy z wielkim zachwytem  podziwiali wspaniałe zwierzęta i przepiękne...

Więcej

Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca 2021 r. znowelizowano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 j.t. ze zm.). Poniżej...

Ekopiknik w Przedszkolu Integracyjnym nr 209

W piątek 11 czerwca świętowaliśmy w przedszkolu zakończenie całorocznego projektu ekologicznego „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. Na...