Przyjazny urząd


Urząd Dzielnicy wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej, do których należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W tym zakresie Urząd ze szczególną troską zapewnia pomoc osobom starszym, kobietom ciężarnym i osobom niepełnosprawnym.

Osoby te mogą korzystać z pomocy pracowników punktu informacyjnego przy wypełnianiu potrzebnych druków oraz uzyskaniu informacji dotyczącej możliwości załatwienia spraw.

W przypadkach, kiedy osoby mają potrzebę załatwienia spraw w wydziałach merytorycznych, znajdujących się na innych piętrach, a mają kłopot z poruszaniem się, pracownicy merytoryczni schodzą na dół do Sali Obsługi.

Z uwagi na to, iż dowód osobisty jest jedynym dokumentem wymagającym osobistego złożenia wniosku i odbioru dokumentu, osoby starsze, chore i niepełnosprawne mogą zgłosić się telefonicznie do DBAiSO i umówić z pracownikami na wizytę domową celem dokonania formalności związanych ze złożeniem wniosku i odbiorem dokumentu.

W celu zapewnienia dostępności do Urzędu dla osób niepełnosprawnych została dostosowana infrastruktura, a mianowicie:
 

  • możliwość swobodnego wjazdu wózkiem inwalidzkim
  • winda
  • toalety

Dla wszystkich mieszkańców dostępna jest strona internetowa www.wola.waw.pl, na której jest możliwość sprawdzenia statusu dokumentu, kolejności obsługiwanych numerków, numery kont, na które można dokonywać wpłat, procedury umożliwiające skompletowanie odpowiednich dokumentów. Na stronie zawarte są także wszelkie informacje o aktualnych wydarzeniach w Dzielnicy Wola.

W naszym Urzędzie są osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które wchodzą w skład ekipy ratowniczej Urzędu m. st. Warszawy. Dostępny jest również defibrylator do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia życia.

Urząd Dzielnicy Wola nie tylko zapewnia sprawną obsługę mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, ale wychodzi naprzeciw zaspokajaniu ich potrzeb również w zakresie zatrudnienia, o czym świadczył udział w europejskim programie EQUAL o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu w Urzędzie Dzielnicy zatrudnione były trzy osoby przy bezpośredniej obsłudze mieszkańców.