Godziny otwarcia

Urząd godziny otwarcia
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Stanowiska bezpośredniej obsługi interesantów oraz kasy Urzędu Dzielnicy Wola
wtorek - piątek 8:00 - 16:00
Referat Paszportów nr 1 ul. Krucza 5/11 00-548 Warszawa
poniedziałek 8:00 - 17:30

wtorek - czwartek 8:00 - 15:30

piątek 8:00 - 14:00

Telefony

 • Informacja Urzędu 19 115 lub (+48) 22 44 35 800 / 900
 • Sekretariat Wydziału Obsługi Mieszkańców (+48) 22 44 35 935
 • Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami (+48) 22 44 35 905
 • Dział Ewidencji Ludności (+48) 22 44 35 970, 22 44 35 971
 • Dział Rejestracji Pojazdów (+48) 22 44 35 950
 • Gospodarka Odpadami Komunalnymi (+48) 22 44 35 840

Konta bankowe

 • Opłaty komunikacyjne 32 1030 1508 0000 0005 5003 6053
 • Opłaty za udostępnienie danych osobowych 57 1030 1508 0000 0005 5003 6088
 • Opłata skarbowa

  Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Informacja dla gmin w sprawie zwrotu 20% kwoty należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
  Dzielnica Wola m. st. Warszawy informuje, że wyegzekwowane przez komornika sądowego kwoty, zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), należy przekazywać na rachunek w CITY HANDLOWY: 23-1030-1508-0000-0005-5000-1004. Prosimy o dopisek "20% U.M.st.W-wy, ul Miodowa 6/8 W-wa”

 • Konto depozytowe 23 1030 1508 0000 0005 5003 6118
 • Fundusz socjalny 35 1030 1508 0000 0005 5003 6096