Godziny otwarcia

Urząd godziny otwarcia
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Stanowiska bezpośredniej obsługi interesantów oraz kasy Urzędu Dzielnicy Wola
poniedziałek 8:00 - 18:00
Referat Paszportów nr 1 ul. Krucza 5/11 00-548 Warszawa
poniedziałek 8:00 - 17:30

wtorek - czwartek 8:00 - 15:30

piątek 8:00 - 14:00

Telefony

 • Informacja Urzędu 19 115 lub (+48) 22 44 35 800 / 900
 • Sekretariat WOM (+48) 22 44 35 935
 • Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami (+48) 22 44 35 905
 • Dział Ewidencji Ludności (+48) 22 44 35 970, 22 44 35 971
 • Dział Rejestracji Pojazdów (+48) 22 44 35 950
 • Gospodarka Odpadami Komunalnymi (+48) 22 44 35 840

Konta bankowe

 • Opłaty komunikacyjne 32 1030 1508 0000 0005 5003 6053
 • Opłaty za udostępnienie danych osobowych 57 1030 1508 0000 0005 5003 6088
 • Opłata skarbowa 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 (Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
 • Konto depozytowe 23 1030 1508 0000 0005 5003 6118
 • Fundusz socjalny 35 1030 1508 0000 0005 5003 6096