Dla niesłyszących

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243) Urząd Dzielnicy Wola udostępnił interesantom system komunikacji znoszący bariery i ograniczenia w komunikowaniu się osób z wadami słuchu. Osoby z dysfunkcjami mogą skorzystać z usług certyfikowanego tłumacza języka migowego on-line. Urządzenie znajduje się w Wydziale Obsługi Mieszkańców, a interesanci po zgłoszeniu się do punktu informacyjnego są pod opieką pracownika WOM, który łączy rozmowę z tłumaczem.

Jednocześnie informujemy, że poniżej został zamieszczony film w języku migowym zawierający tłumaczenie wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Zapraszamy do korzystania z tłumacza on-line i filmu instruktażowego.