Konta bankowe

 • Opłaty komunikacyjne
  32 1030 1508 0000 0005 5003 6053
 • Opłaty za udostępnienie danych osobowych
  57 1030 1508 0000 0005 5003 6088
 • Opłata skarbowa
  54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
  (Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
 • Konto depozytowe
  23 1030 1508 0000 0005 5003 6118
 • Fundusz socjalny
  35 1030 1508 0000 0005 5003 6096
 • Fundusz Ochrony Środowiska
  76 1030 1508 0000 0005 5003 6134
 • Rachunek dochodów dzielnicy
  51 1030 1508 0000 0005 5003 6002