Konta bankowe

 • Opłaty komunikacyjne
  32 1030 1508 0000 0005 5003 6053
 • Opłaty za udostępnienie danych osobowych
  57 1030 1508 0000 0005 5003 6088
 • Konto depozytowe
  23 1030 1508 0000 0005 5003 6118
 • Fundusz socjalny
  35 1030 1508 0000 0005 5003 6096
 • Fundusz Ochrony Środowiska
  76 1030 1508 0000 0005 5003 6134
 • Rachunek dochodów dzielnicy
  51 1030 1508 0000 0005 5003 6002

Opłata skarbowa – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Informacja dla gmin w sprawie zwrotu 20% kwoty należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Dzielnica Wola m. st. Warszawy informuje, że wyegzekwowane przez komornika sądowego kwoty, zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), należy przekazywać na rachunek w CITY HANDLOWY: 23-1030-1508-0000-0005-5000-1004. Prosimy o dopisek „20% U.M.st.W-wy, ul Miodowa 6/8 W-wa