Kontakt

 

Wydział Obsługi Mieszkańców
Symbol: WOM
Adres: Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
E-mail: om.wola@um.warszawa.pl
Nr telefonu: 19 115 lub (+48) 22 44 35 800/900
Fax: 22 44 35 600