W czym możemy pomóc?

Czym jest Wydział Obsługi Mieszkańców?Jest jednostką organizacyjną umożliwiają rozpoczęcie procedur urzędowych (załatwianie spraw) – pracownicy WOM nie rozpatrują spraw merytorycznie, a tym samym nie podejmują decyzji merytorycznych.Zadania:Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą mieszkańców w zakresie:
  • przyjmowania korespondencji,
  • udostępniania mieszkańcom odpowiednich materiałów informacyjnych, w tym formularzy i wzorów dokumentów,
  • udzielania informacji o procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
  • przekazywania mieszkańcom decyzji administracyjnych i innych dokumentów dotyczących wniesionej sprawy;
 2. przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań oraz analiz dotyczących Urzędu Dzielnicy i wydziałów dla Dzielnicy;
 3. informowanie o stanie realizacji spraw kierowanych za pośrednictwem wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy w zakresie przestrzegania terminów i procedur obowiązujących w Urzędzie Dzielnicy, w tym ewidencjonowanie, kwalifikowanie i kierowanie przyjętej korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,
 4. opracowywanie propozycji metod doskonalenia zasad i procedur obsługi mieszkańców oraz wdrażanie po ich akceptacji.