Dostarczanie energii cieplnej (sprzedaż / dystrybucja) do budynku Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola przy al. „Solidarności” 90.

Tytuł Dostarczanie energii cieplnej (sprzedaż / dystrybucja) do budynku Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola przy al. „Solidarności” 90.
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie energii cieplnej (sprzedaż / dystrybucja) do budynku Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola przy al. „Solidarności” 90.

Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
Rodzaj Dostawy
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon: 22 443 56 88
Fax:
E-mail: ag.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2019-11-07
Termin składania ofert: 2019-11-13 11:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data modyfikacji: 2019-11-15
Data zamieszczenia postępowania: 2019-11-07

Inne aktualności

Pomoc dla organizacji pozarządowych podczas epidemii

W ostatnim czasie rząd wprowadził już trzy wersje tzw. tarczy antywirusowej, jednocześnie samorządy inicjują swoje działania pomocowe. Dla wielu organizacji pozarządowych odnalezienie się w tych dokumentach jest bardzo trudne, często ponad ich możliwości merytoryczne i siły. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw tym...

Więcej

Osobisty Plan Awaryjny- nowy poradnik, dla osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez...

Start 15 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców  Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe...