Monitoring programów profilaktycznych i szkoleń w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz wsparcie bieżącej pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

Tytuł Monitoring programów profilaktycznych i szkoleń w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz wsparcie bieżącej pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
Treść
Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
Rodzaj Usługi
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon:
Fax:
E-mail:
Data zamieszczenia postępowania: 2019-08-08
Termin składania ofert: 2019-08-23 12:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data zamieszczenia postępowania: 2019-08-08

Inne aktualności

Wola nie chce wycinki drzew przy pływalni Delfin

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie nakazała wycinkę drzew rosnących na terenie należącym do pływalni Delfin. Dzielnica Wola jest przeciwna wycince, a wraz z nią mieszkańcy, którzy pod swoim protestem zebrali już 200 podpisów poparcia. Pływania Delfin przeszła gruntowny remont i jest znowu...

Więcej
Budynek przy ulicy Piaskowej 9

Remont budynku przy ul. Piaskowej 9

ZGN Wola przystępuje do kolejnego etapu prac związanego z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 9. Podpisana została umowa na...

Zakończenie Letnich wczasów na działce dla Seniorów

Dobiegł końca II turnus WCZASÓW DLA SENIORÓW, na które zaprosił Seniorów w dniach 29.07-09.08.2019 Zarząd Dzielnicy Wola oraz Caritas Archidiecezji...