Opracowanie graficzne, korekta, druk i kolportaż w cyklu miesięcznym 10 numerów informatora „Kurier Wolski” (znak sprawy: 5/ZP/20).

Tytuł Opracowanie graficzne, korekta, druk i kolportaż w cyklu miesięcznym 10 numerów informatora „Kurier Wolski” (znak sprawy: 5/ZP/20).
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, tel. (0-22) 44-35-83, 44-35-684, fax (0-22) 44-35-600, www.wola.waw.pl, e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl, zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne, korekta, druk i kolportaż w cyklu miesięcznym 10 numerów informatora „Kurier Wolski” (znak sprawy: 5/ZP/20).

Tryb Przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj Usługi
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 214 000 euro
Telefon: (0-22) 4435683
Fax: (0-22) 4435600
E-mail: zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2020-02-05
Termin składania ofert: 2020-02-13 09:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data modyfikacji: 2020-02-13
Data zamieszczenia postępowania: 2020-02-05

Inne aktualności

Miniatura 65898

Kiedy plan miejscowy dla rejonu ul. Wolskiej i Płockiej

Nadal trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wolskiej i ul. Płockiej. Dzielnica zwróciła się do prezydenta Warszawy z prośbą o określenie terminu uchwalenia planu, gdyż przedłużająca się procedura planistyczna i brak planu miejscowego stwarza poważne ryzyko niekontrolowanej zabudowy...

Więcej

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe...

„Zima w mieście” na Woli

Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez...