Opracowanie graficzne, korekta, druk i kolportaż w cyklu miesięcznym 10 numerów informatora „Kurier Wolski” (znak sprawy: 5/ZP/20).

Tytuł Opracowanie graficzne, korekta, druk i kolportaż w cyklu miesięcznym 10 numerów informatora „Kurier Wolski” (znak sprawy: 5/ZP/20).
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, tel. (0-22) 44-35-83, 44-35-684, fax (0-22) 44-35-600, www.wola.waw.pl, e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl, zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne, korekta, druk i kolportaż w cyklu miesięcznym 10 numerów informatora „Kurier Wolski” (znak sprawy: 5/ZP/20).

Tryb Przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj Usługi
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 214 000 euro
Telefon: (0-22) 4435683
Fax: (0-22) 4435600
E-mail: zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2020-02-05
Termin składania ofert: 2020-02-13 09:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: 2020-03-03
Pliki:
Data modyfikacji: 2020-03-20
Data zamieszczenia postępowania: 2020-02-05

Inne aktualności

Apel o ograniczenie koszenia i nieużywanie dmuchaw

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy skierował apel do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o ograniczenie koszenia trawników oraz zaprzestanie używania dmuchaw. Takie działanie pomoże zmagazynować więcej wody, zmniejszy hałas w mieście i wpłynie na lepszą jakość powietrza. Zwracam się z apelem o rozważenie zaprzestania...

Więcej

14 sierpnia urząd będzie nieczynny

W piątek, 14 sierpnia Urząd m.st. Warszawy oraz Urzędy Dzielnic będą nieczynne, w zamian za święto przypadające 15 sierpnia (sobota)....

Piknik historyczno – edukacyjny z okazji 100 – lecia Bitwy Warszawskiej

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapraszają w dniach 12 – 14 sierpnia 2020...