Remont elewacji budynku przedszkola w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a”

Tytuł Remont elewacji budynku przedszkola w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a”
Treść

Ofertę wraz z załącznikami zainteresowani powinni dostarczyć do dnia 22.05.2020 r., do godz. 10.00 do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola z siedzibą przy u. Solidarności 90 (parter–okienko) z przeznaczeniem dla Wydziału Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola ul. Żelazna 99 .

Tryb Zapytanie ofertowe
Rodzaj Roboty budowlane
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon: 22 325 66 22
Fax:
E-mail: aferdyn@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2020-05-14
Termin składania ofert: 2020-05-22 10:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data modyfikacji: 2020-05-25
Data zamieszczenia postępowania: 2020-05-14

Inne aktualności

Pomoc dla organizacji pozarządowych podczas epidemii

W ostatnim czasie rząd wprowadził już trzy wersje tzw. tarczy antywirusowej, jednocześnie samorządy inicjują swoje działania pomocowe. Dla wielu organizacji pozarządowych odnalezienie się w tych dokumentach jest bardzo trudne, często ponad ich możliwości merytoryczne i siły. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw tym...

Więcej

Osobisty Plan Awaryjny- nowy poradnik, dla osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez...

Start 15 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców  Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe...