Remont systemów iluminacji świetlnej obiektów położonych na terenie Dzielnicy Wola.

Tytuł Remont systemów iluminacji świetlnej obiektów położonych na terenie Dzielnicy Wola.
Treść

zadanie polega na wykonaniu remontu systemów iluminacji świetlnej obiektów położonych na terenie Dzielnicy Wola w następujących lokalizacjach.
1. Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika przy ul. Bema 73/75.
2. Kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła na Mirowie przy ul. Chłodnej 9 (Chłodna 21a).
3. Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole przy ul. Deotymy 41.
4. Kościół p.w. Św. Augustyna na Muranowie przy ul. Nowolipki 18.
5. Kościół p.w. Św. Karola Boromeusza na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 1/1.
6. Kościół p.w. Św. Wojciecha na Młynowie przy ul. Sokołowskiej 4 (Wolska 76).
7. Cerkiew Św. Jana Klimka przy ul. Wolskiej 138.
8. Kładka i plac przy ul. Chłodnej.

Zamawiający dysponuje wykazem usterek stwierdzonych na wskazanych obiektach oraz dokumentacją techniczną instalacji iluminacji.

Tryb Zaproszenie do złożenia oferty
Rodzaj Roboty budowlane
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon: 224435730
Fax: 224435600
E-mail: jacek.wozniak@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-14
Termin składania ofert: 2021-05-28 12:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-14

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...