Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola znak sprawy 50/ZP/19

Tytuł Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola znak sprawy 50/ZP/19
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, tel.(022) 44-35-684 do 683, fax (022) 44-35-600, www.wola.waw.pl, e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl, zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej w postępowaniu na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola (sprawa nr 50/ZP/19)

Tryb Licytacja elektroniczna
Rodzaj Usługi Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro
Telefon: 22 44-35-684
Fax: 22 44-35-600
E-mail: zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2019-07-31
Termin składania ofert: 2019-08-09 09:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: 2019-08-29
Pliki:
Data modyfikacji: 2019-09-11
Data zamieszczenia postępowania: 2019-07-31

Inne aktualności

plakat konsultacji Jaki Dom Sąsiedzki na Obozowej

Jaki Dom Sąsiedzki na Obozowej? Konsultacje społeczne

Wolskie Centrum Kultury tworzy miejsce, w którym mieszkańcy Koła będą mogli się spotykać i spędzać czas. Dom Sąsiedzki powstanie na parterze Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85. Do 30 października 2019 roku można zgłaszać opinie i pomysły na działanie lokalnego Domu Sąsiedzkiego na...

Więcej

Pierwsza pomoc dla pracowników Caritas na Woli

Dzięki współpracy wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy przeprowadzone zostało szkolenie z...

O bezpieczeństwie z warszawskimi powstańcami

W dniu 17 września br. przedstawiciele wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV rozmawiali...